Polisen tar till nya knep för att göra E4:an säkrare

Automatisk kameraövervakning, stora varningsskyltar som tänds vid risk för köbildning och så småningom variabla hastighetsskyltar. Så vill Vägverket göra E 4 mellan Stockholm och Södertälje säkrare.

Under strecket
Publicerad
Annons

Risken att dödas i trafiken är hälften så stor i Stockholms län som i övriga landet. Länet har 10 procent av dödsolyckorna men 20 procent av landets trafik. Men när det gäller svårt skadade är det tvärtom. Det beror framför allt på att påkörning bakifrån är en av de vanligaste olyckstyperna. Pisksnärtsskadorna är dubbelt så vanliga i Stockholm som i övriga landet.
i Fler svårt skadade i Stockholm
Trafikrytmen är alldeles för uppskruvad på E 4 mellan Stockholm och Södertälje. Avståndet mellan bilarna är för kort och olyckor där bilarna kör på varandra bakifrån är vanliga. Här skulle E 4 behöva breddas med fler körfält, men det blir inga pengar till det förrän efter 2015.
Sedan det blev känt i slutet av sommaren att statliga pengar till en breddning uteblir, har Vägverket arbetat med en förstudie för att se hur sträckan kan göras säkrare på annat sätt. Samtidigt har polisen specialbevakat E 4 med fartkontroller särskilt under december för att få ner farterna.

– Vi kan inte vänta, vi måste göra
någonting under tiden. Kapaciteten är för låg och alla försöker driva upp trafikrytmen för att komma fram, säger Hans Rode, chef för Vägverkets region Stockholm.
Resultatet av Vägverkets studie kan bli automatisk kameraövervakning, stora varningsskyltar som tänds vid risk för köbildning och så småningom variabla hastighetsskyltar, som sätter ner den tillåtna hastigheten när olycksrisken är stor.

Annons
Annons
Annons