Annons
X
Annons
X

Polisen ser bara till att lagar efterlevs

Genom att vistas illegalt i Sverige bryter man mot lagen. Ett utvisningsbeslut väger tyngre än den frihetskränkning det innebär att visa identifikation i tunnelbanan. Det skriver Joanna Ljunggren, vice ordförande Fria Moderata Studentförbundet Stockholm.

BRÄNNPUNKT | PAPPERSLÖSA

Det är både problematiskt och ohederligt att enbart respektera ett myndighetsbeslut under förutsättning att utfallet blir det som man själv vill.
Joanna Ljunggren

Jag får ibland frågan hur jag som liberal och förtroendevald i Fria Moderata Studentförbundet kan försvara Reva, Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete. Mitt svar är att jag är för en generös men reglerad invandring, i motsats till fri invandringsfalangen i Fria Moderata Studentförbundet.

Polisens metoder för att hitta papperslösa och verkställa Migrationsverkets avslagsbeslut har fått skarp kritik i medierna. I sociala medier så som Twitter och Facebook har röster höjts mot polisens metoder i jakt på papperslösa, som bland annat skett genom identifikationskontroll i tunnelbanan.

Annons
X

Inom ramen för Reva genomförs bland annat id-kontroller personer som misstänks för brott. I samband med det har polisen också kollat upp om personen har ett beslut om verkställighet, det vill säga befinner sig i landet utan tillstånd. Syftet med Reva är enligt Polisens formulering, ”att öka effektiviteten och rättssäkerheten i verkställighetsarbetet i enlighet med regeringens mål.”

Polisen kollar identifikationshandlingar på alla som misstänks för brott. Detta för att kunna rapportera brottet. Om det sedan visar sig att personen i fråga har fått avslag på sitt uppehållstillstånd och inte frivilligt lämnar landet, får polisen använda sig av tvång för att fullfölja verkställighetsbeslutet. Det är så det fungerar när man som Sverige har en reglerad invandring.

Kritiker menar att Reva är förföljelse och diskriminering av personer med utländsk bakgrund eller utseende. Faktum är att om man plankar eller bryter mot ordninglagar riskerar man att få visa identifikationshandlingar, oavsett var man är född eller vilken färg man har på ögonen.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Sverige är en av världens mest generösa mottagarländer på migrationsområdet. För mig som liberal är det viktigt att man som asylsökande får en snabb och rättssäker bedömning av sitt fall. Det är både problematiskt och ohederligt att enbart respektera ett myndighetsbeslut under förutsättning att utfallet blir det som man själv vill. Det underminerar även förtroendet för den svenska migrationspolitiken.

  Tillbaka till frågan om metoden id-kontroller i Stockholms tunnelbana. Varje dag reser närmare 750 000 personer med SL. Den stora genomströmningen av människor gör det tacksamt att söka efter personer. Sedan när är det kontroversiellt att polisen genomför beslut om verkställighet? Polisen ser bara till att lagar som på demokratisk väg stiftats, också efterlevs. Så även att lagstiftningen inom migrationsområdet följs.

  JOANNA LJUNGGREN

  vice ordförande Fria Moderata Studentföreningen Stockholm

  Fotnot: Reva står för Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete.

  Mer debatt om de papperslösa:

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X