Polisen sätter rekord i böter

Under strecket
Publicerad
Annons

Mats Svegfors tror att polisen har slutat med hastighetsövervakning. Då kan det vara bra att veta att polisen de senaste åren oavbrutet sätter rekord i utfärdade fortkörningsböter, trots resursbrist. Första halvåret i år överträffade polisen förra årets rekord med 11procent.
Polisen lägger en stor del av sina resurser på hastighetsövervakning. Tyvärr saknas det resurser till alkoholkontroller och kontroll av felaktigt beteende, såsom för kort avstånd till framförvarande fordon, något som ytterst sällan beivras, men som svarar för en mycket stor del av de allvarliga skadorna i trafiken.
Om polisen läste Vägverkets undersökningar, skulle man få reda på att nästan alla allvarliga olyckor inträffar i lägre hastighet än den tillåtna. Det finns alltså inget som talar för att antalet döda skulle minska med 200 om bara alla höll hastighetsgränserna. Av samma anledning kan man dra slutsatsen att polisens hastighetsövervakning inte har någon effekt på olycksstatistiken överhuvudtaget.
För denna slutsats talar
också det faktum att vissa polisdistrikt lägger ned 10 gånger så stora resurser som andra på hastighetsövervakning utan att det sätter några spår i form av mindre olyckor. Så har inte heller Vägverkets sänkning av hastighetsgränserna på 110-vägar under vinterhalvåret haft någon minskning av antalet döda och allvarligt skadade jämfört med 110-vägar i kontrollgruppen. Försöket går nu in på sitt fjärde år, och Vägverket hoppas.
Det kan också vara bra att veta att Vägverket säger att medelhastigheten på vägarna inte har ökat, utan att ökningen i antalet fortkörningsböter avspeglar en ökad aktivitet från polisens sida. Å andra sidan minskar uppklarningsprocenten när det gäller andra brott, där den svenska polisen redan var sämst i Europa.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons