Annons
X
Annons
X

Polisen måste ingripa mot langarna

INLÄGG ALKOHOL

Valborgsmässoafton är av tradition en kväll då många unga gör sin alkoholdebut. Försäkringsbolaget If kan idag presentera en undersökning som visar att var fjärde tonåring mellan 15 och 18 år skaffar alkohol från utomstående langare. Men andelen langare som grips och blir dömda är försvinnande liten.

90 procent av de nära 4500 15–18-åringarna i Ifs webb-baserade undersökning gjord av YouGov, uppgav att de druckit alkohol. Hela 23 procent uppgav att de skaffar alkoholen från en langare. Bland killarna är siffran 29 procent.

Det här visar hur utbredd langningen är i Sverige. Det finns langare på varje ort, i varje stadsdel, i varje skola. Polis, föräldrar och socialtjänst måste ta till krafttag för att få kontroll över situationen.

Annons
X

Langning kan ge böter eller fängelse i upp till två år
. Men i praktiken blir en försvinnande liten andel av langarna gripna och fällda.

På flera håll i landet har polisen börjat arbeta enligt Kronobergsmodellen, en tvådelad modell som innebär att polisen dels beslagtar och på plats häller ut alkohol från minderåriga ungdomar och kontaktar deras föräldrar, dels identifierar och ingriper mot kända langare.

Brottsförebyggande rådet har gjort en utvärdering som visar att polisen lyckas väl när det gäller den del som avser ingripanden mot unga, men att man på de flesta håll misslyckas vad gäller målet att gripa langare.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Idag sköts en allt större del av langningen via mobil och internet, vilket försvårar polisen spaning. Det betyder inte att man kan nöja sig med att invänta eventuella tips om langare. Polisen måste i betydligt större utsträckning ut och aktivt spåra och gripa langarna, vilket dessutom med säkerhet skulle bidra till att lösa andra brott.

  Att ingripa mot langningen är nödvändigt, dels för att förhindra att ungdomar på ett enkelt sätt kan skaffa alkohol, dels som en tydlig markering av brottets allvar. Polisens mål måste vara att få bort langarna från gatorna. Det är helt orimligt att var fjärde tonåring i Sverige köper sprit av langare.

  KARIN LIDMAN

  ansvarig för personförsäkringar, försäkringsbolaget If

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X