Annons
X
Annons
X

Polisen måste bli mer effektiv

Sverigedemokraterna föreslår i dag en effektivitetsreform för Polisen. Vi vill särskilt lyfta fram fyra viktiga förslag om hur Polisen kan bli mer effektiv, skriver Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare.

BRÄNNPUNKT | ALMEDALEN

Trovärdigheten för Ask och andra är dock låg då man rimligtvis måste ha insett dessa problem för länge sedan.
JImmie Åkesson.

Polisens bristande effektivitet och problemet med poliser som överhopas av administration har plötsligt blivit en het fråga i debatten. Från vår sida har vi under våren bedrivit kampanjen ”Inga fler papperspoliser!” som syftat till att synliggöra just detta problem. Nu är det här dessvärre ingen ny problematik utan för ganska precis 20 år sedan citerades Leif GW Persson på följande vis i Expressen:

”På femtiotalet hade vi hundra ordningspoliser på en ”finpolis”. I dag finns det 27 000 poliser men knappt hälften av dem arbetar med traditionellt polisarbete. Det är sanslöst! Man kan ju inte sammanträda bort brottsligheten.”

Annons
X

I samma artikel instämmer den dåvarande borgerliga justitieministern i Leif GW Perssons problemformulering. På senare tid har även dagens borgerliga justitieminister, Beatrice Ask, till sist erkänt problemen.

Trovärdigheten för Ask och andra är dock låg då man rimligtvis måste ha insett dessa problem för länge sedan.

Statistik från Rikspolisstyrelsen visar att uppklaringsprocenten i dag är lägre än vad den varit under de åtta senaste åren. Under samma period har anslagen ökats och vi har fått 3 000 nya poliser. Det blir någonstans uppenbart att det inte främst är mer resurser och fler poliser som behövs för att öka effektiviteten inom rättsväsendet. Det är därför positivt att det i dag talas allt mer om problemet med att dagens poliser i dag arbetar allt för lite med kärnverksamheten – att bekämpa brottligheten och skapa trygghet – och allt för mycket med administration. Men för att något verkligen ska bli bättre krävs det politisk handlingskraft.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Sverigedemokraterna föreslår därför i dag att en effektivitetsreform inriktad för att effektivisera Polisen tas fram i samband med översynen av Polisens organisation. I samband med detta presenterar vi i dag ett åtgärdspaket där följande förslag är bland de viktigare:

  Inom polisens uppdrag ryms i dag många arbetsuppgifter som har mycket lite med brottsbekämpning att göra. Verksamheter så som hittegodshantering, kontroll av istappar, beviljande av tillstånd för fyrverkerier med mera skall i fortsättningen inte skötas av Polisen. Huruvida det är kommunerna eller andra myndigheter som ska ta över dessa verksamheter är svårt att uttala sig om innan man noga har låtit utreda saken men utgångspunkten måste vara att dessa verksamheter frigörs från polisen så att resurserna i stället kan läggas på brottsbekämpande verksamhet.

  Under 2011 stod snatterierna för majoriteten av tillgreppsbrotten och de slukar oerhört stora resurser inom Polisen. Det är inte ovanligt att större delen av en arbetsdag för två poliser kan ägnas åt ett ganska lindrigt snatteri. Tiden för arbetsmoment som handlar om allt från utryckning, förhör, rapportskrivning och annan byråkrati drar lätt iväg. En lösning för att råda bot på detta problem skulle vara att, förutsatt att personen erkänt och att snatteriet inte skulle kunna rendera i ett fängelsestraff, ge poliserna rätt att på plats utfärda en ordningsbot.

  Enligt Riksrevisionen går det årligen åt 320 heltidsarbetskrafter för att hantera polisanmälningar som ej går att utreda. En lösning vi gärna skulle vilja titta närmare på är att ge polisen rätt att vid särskilda fall utan inblandning av åklagare själva avskriva ärenden. Det kan till exempel gälla anmälningar av borttappade gymkort och andra ej brottsrelaterade polisanmälningar. Idag tar varje ej utredningsbart ärende sammanlagt 60 minuter för olika personer inom rättsapparaten. Om man genom att korta ned rättskedjan kan minska denna tid med bara några få minuter kommer viktiga resurser att frigöras.

  Det som sägs till SOS Alarm när någon ringer 112 förs per automatik inte vidare till polisen utan alla frågor måste ställas på nytt. Detta medför flera negativa konsekvenser då det i dag händer att poliserna kommer alldeles för sent till brotts- och olycksplatsen. Detta innebär att möjligheterna att rädda liv och lösa det eventuella brottet minskar. Vår slutsats är att samordningen mellan SOS Alarm och Polisen måste förbättras och information endast i särskilda fall inte ska få föras vidare direkt från SOS-alarm till Polisen.

  Sverigedemokraterna tänker fortsätta att noga bevaka regeringens kriminalpolitiska arbete med ett uttalat mål om att partiets kriminalpolitik ska bli lika känd som partiets invandringspolitik. När vi går till val 2014 ska vi förutom att ha störst förtroende bland väljarna för vår invandringspolitik även vara nummer ett när det kommer till brottsbekämpning.

  JIMMIE ÅKESSON (SD)

  partiledare

  Fler debattartiklar av Sverigedemokraterna:

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X