Annons
X
Annons
X

Polisen kan söka efter papperslösa i skolor

Snart får alla papperslösa barn i Sverige rätt till skola. Men en rättighet har inte så stor betydelse, om du inte vågar nyttja den. Det finns ingenting som formellt hindrar polisen från att söka efter papperslösa barn i skolan. De papperslösas rättigheter måste stärkas, skriver Emelie Bardon, Feministiskt initiativ.

BRÄNNPUNKT | PARPPERSLÖSA

Vad garanterar att skolan inte blir en plats för polisen att leta upp gömda barn och familjer på?
Emelie Bardon

Från och med 1 juli har papperslösa barn rätt att gå i skolan i Sverige. Det innebär att alla kommuner är skyldiga att erbjuda dessa barn plats i kommunens skolor på samma villkor som alla andra barn. Det är en reform Feministiskt Initiativ välkomnar, men samtidigt ser vi att den inte räcker. För att verkligen ha rätt till en trygg och likvärdig skola måste alla barn och föräldrar kunna ta sig till skolan utan att riskera att utvisas. En rättighet har inte så stor betydelse, om du inte vågar nyttja den.

De papperslösas rädsla är inte ogrundad. Polisen säger sig ha upphört med de kritiserade ”inre utlänningskontroller” i kollektivtrafiken efter vittnesmål om rasprofilering, men kvar är razzior som görs på bröllop, arbetsplatser och poliser som väntar utanför barn- och ungdomspsykiatrin. Om detta vittnar såväl papperslösa själva som vårdpersonal och vigselförrättare. Vad garanterar att skolan inte blir en plats för polisen att leta upp gömda barn och familjer på?

Annons
X

Det är bra att regeringen slopar skolpersonalens skyldighet att underrätta polisen om att papperslösa barn befinner sig i skolan. Barnens person- och adressuppgifter kommer hädanefter skyddas av sekretessen, eftersom barnen och deras föräldrar anses fara illa av att uppgifterna lämnas ut. Däremot finns ingenting som formellt hindrar polisen från att söka efter papperslösa barn i eller runt skolan eller ställa frågor om eleverna till skolans personal.

Socialtjänstens skyldighet att lämna ut personuppgifter vid förfrågan från polisen, Säkerhetspolisen eller Migrationsverket finns också kvar. Många papperslösa lever under mycket knappa förhållanden. Barnen har ibland inte tillgång till tillräckligt med mat eller hela och rena kläder. Alla lärare har skyldighet att anmäla sådana missförhållanden till socialtjänsten. Det innebär att polisen i princip bara kan invänta att uppgifterna vandrar från skolan till socialtjänsten. En fördröjning i arbetet, möjligen, men inget hinder.

Regeringen har inte missat detta. Trots protester från flera remissinstanser, bland andra Socialstyrelsen och Barnombudsmannen, låter regeringen reglerna förbli oförändrade. Samtidigt som man ger med ena handen tar man alltså tillbaka med den andra: ”Ni får rätt att gå i skolan, men vi garanterar inte er säkerhet.”

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Feministiskt Initiativ vill ge alla barn rätten till en trygg skola. Därför föreslår vi en rad åtgärder för att stoppa jakten på papperslösa barn:

  • Gör barnkonventionen till svensk lag – barns bästa ska alltid sättas i främsta rummet och rätten till skola måste gälla alla.

  • Stoppa jakten på papperslösa. Bara då kan alla barn och föräldrar ta sig till skolan, föräldramöten, fritidshem och vänner utan rädsla för att tvångsutvisas.

  • Sekretessen måste utvidgas så att papperslösa kan leva, arbeta och ha kontakt med samhällets institutioner utan att riskera att utvisas.

  • Fängsla inga barn. Ingen, i synnerhet inga barn, ska låsas in på de förvar och häkten där människor som inte begått några brott tvångsomhändertas i väntan på utvisning.

  Till skillnad från regeringen sätter Feministiskt Initiativ barns bästa i främsta rummet. I stället för att jaga barn vill vi ge polisen i uppgift att värna alla barns rätt till en trygg uppväxt och skolgång.

  EMELIE BARDON

  Feministiskt initiativs utbildningsutskott

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X