Annons
X
Annons
X

”Polisen hittar på regler för att neka vapenlicens”

Polismyndigheten har misskött vapenlicenshanteringen och många gånger agerat som om man stått över lagar och regler. Förtroendet sinar sedan en tid tillbaka i rask takt bland sportskyttar och jägare i Sverige, skriver Niklas Tuvesson, själv polis.

Foto: Håkon Mosvold Larsen/TT

DEBATT | VAPENLICENSER

Jägare och skyttar upplever att polisen hittar på egna regler med syftet att hindra dem från att bedriva sitt intresse.

Kritiken har varit omfattande mot polismyndigheten de senaste veckorna. Men redan tidigare har vi poliser på fältet märkt av hur allmänhetens förtroende för myndigheten urholkats, detta också bland en av samhällets mest laglydiga grupper, vapenägarna. Detta beror på att man misskött vapenlicenshanteringen där myndigheten många gånger agerat som om man stått över lagar och regler. Myndigheten måste tänka på att hur man agerar på ett område, påverkar hur man uppfattas på ett annat.

Vi poliser är beroende av ett högt förtroende hos allmänheten. För oss är det lättare att förebygga och klara upp brott om de laglydiga medborgarna – såsom brottsoffer, eller vittnen – kan lita på oss och vet att vi finns till för att hjälpa dem. Då hjälper de oss och vi kan lättare göra vårt jobb. Vi åtnjuter fortfarande ett tämligen brett stöd, men tyvärr har stödet försämrats, nästintill helt försvunnit, inom vissa områden. Det beror inte enbart på de missförhållanden som media skrivit om de senaste veckorna, utan om systemfel. Ett exempel är vapenlicenshanteringen.

Annons
X

Jag har varit polis i femton år. Lika länge har jag varit aktiv tävlingsskytt. I tio år har jag arbetat som vapeninstruktör inom polisen. Att bedriva dynamiskt sportskytte på min fritid har inte bara gett mig många goda vänner utan även en god insikt i en folkrörelse som engagerar tusentals medborgare i hela landet. Jag har också fått möjlighet att utveckla mitt eget kunnande och min färdighet med tjänstevapnet. Det har varit en stor tillgång för mig som vapeninstruktör.

Jag skriver därför att jag gång på gång får höra klubbkamrater, jägare och andra berätta hur illa de behandlas av polismyndigheten när de, i enlighet med gällande lagar, söker tillstånd för att inneha skjutvapen för legala ändamål. De undrar varför de behandlas som om de vore kriminella när de i själva verket bara vill ägna sig åt ett intresse som engagerar dem, och som i många fall också är yrkesrelaterat.

**Polismyndigheten kräver olika intyg **som inte sällan är svåra att relatera till befintlig lagstiftning. Vissa polisregioner kräver exempelvis tävlingsresultat för att bevilja tillstånd. Huruvida någon tävlar mycket aktivt eller inte, har lite att göra med de värden som finns i skyttesporten, det som rimligen borde motivera innehavet och sportens existens. Många av mina vänner och kollegor är mycket aktiva på sina skytteföreningars gemensamma träningstillfällen, utan att för den skull känna ett behov av att tävla aktivt. För dem finns andra värden i sporten än medaljer och resultatlistor. Hur skulle det till exempel se ut om jägare var tvungna att motivera sina vapeninnehav med hur många älgar man fällt?

För skyttar och jägare är rättstillämpningen svår att förstå. Frustrationen kokar och jag förstår varför. Jägare och skyttar upplever att polisen hittar på egna regler med syftet att hindra dem från att bedriva sitt intresse. Om medborgarna upplever att enskilda tjänstemän sätter sig över lagen devalveras polisens förtroendekapital snabbt.

Det finns sedan länge en föreställning bland tjänstemän på Polismyndigheten (tidigare inom RPS) att det är ett självändamål att förhindra jägare och skyttar att inneha skjutvapen. Detta fortgår trots att Bengt Svensson under sin tid som rikspolischef uttryckligen sagt att något sådant uppdrag inte finns. Kunskaperna om vapen är också begränsade på tillståndsenheterna och på vapenavdelningen. Det märks på de berättelser jag fått höra.

Vi poliser som arbetar ute i samhället vet att legala vapen inte är något stort problem, det visar också forskningen liksom Rikskriminalens och Brottsförebyggande rådets utredningar. Vi skall inte heller glömma att de legala vapenägarna sannolikt hör till de mest laglydiga grupperna i samhället.

Därför skall polisen inte behandla skyttar eller jägare som potentiella brottslingar. Alla sökande av ett tillstånd hos någon svensk myndighet, i synnerhet hos polismyndigheten, måste ovillkorligen behandlas respektfullt. Myndigheten skall hjälpa den som är laglydig och som söker tillstånd att inneha vapen i enlighet med svensk lag. Inte försöka stjälpa med hänvisning till egenpåhittade regler.

Medborgarnas förtroende är av avgörande betydelse för att polisen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Det förtroendet sinar sedan en tid tillbaka i rask takt bland sportskyttar och jägare i Sverige.

Jag och flertalet av mina kollegor har i dag ett svagt förtroende för polisens nya organisation. Den senaste tiden har också fler än jägare och skyttar fått anledning att ifrågasätta oss. Dags att tänka om. Låt oss börja med att återvinna den mark vi förlorat hos bland annat jägare och sportskyttar!

Niklas Tuvesson

polisinspektör, lokalpolisområde Sollentuna, region Stockholm

Annons
Foto: Håkon Mosvold Larsen/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X