Polisen får viss FRA-information

Säkerhetspolisen (Säpo) och den vanliga polisen behöver få ta del av information som inhämtas genom signalspaning. Men signalspaning kan innebära ett intrång i den personliga integriteten och därför bör det krävas starka skäl för att tillåta signalspaning i enskilda fall. Sådan spaning bör dessutom bara undantagsvis tillåtas.

Under strecket
TT
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Det skriver förre Säpochefen Anders Eriksson, som på regeringens uppdrag har utrett polisens behov av underrättelser om utländska förhållanden, internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet.

Spaningen ska även fortsättningsvis bedrivas av Försvarets radioanstalt (FRA), skriver utredaren. Huvudregeln föreslås vara att signalspaning för polisens behov inte ska förekomma.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons