Polisen bör inte ha hemlig info på Facebook

Under strecket
Publicerad
Annons

Idag lever vi våra liv i ett informationssamhälle där större mängder information än någonsin tidigare bearbetas, lagras, kommuniceras och mångfaldigas. Kunskap och information har blivit viktiga tillgångar inom organisationer men präglar också till stor del vår fritid. Men vad händer rent informationssäkerhetsmässigt då de interna plattformarna inte räcker till och privata vanor tar klivet in på arbetsplatsen?

Informations- och kunskapsdelning inom organisationer är med största sannolikhet mer en kulturfråga än en teknisk aspekt. Våra privata vanor från bland annat sociala medier medför nya utmaningar för myndighetsledningar i att stödja digital informations- och kunskapsdelning men också att säkerställa att den sker under säkra former.

Annons
Annons
Annons