Annons
Gäst

Polis: Skulle rädda liv, möttes av stenar

Situationen i Järvaområdet är allvarlig. Bilden från ett tidigare tillfälle.
Situationen i Järvaområdet är allvarlig. Bilden från ett tidigare tillfälle. Foto: TT
Under strecket
Publicerad

Under den senaste tiden har det rapporterats om flera våldsamma attacker med handgranater i Malmö och skjutningar mellan rivaliserande gäng i Göteborg. Samtidigt är situationen ytterst allvarlig i Järvaområdet i västra Stockholm – men det leder inte till några rubriker längre.

I förra veckan fick poliskollegor larm om ett plötsligt hjärtstopp i Rinkeby.

På vägen fram förbereder de sig för det värsta tänkbara, att hjärtat kanske aldrig ska börja slå igen. Men de ska göra allt de kan för att mannen, tillika någons make, pappa och arbetskamrat ska få fortsätta att leva sitt liv.

När de anländer till platsen så möts de av ett tiotal ungdomar som, av deras blotta närvaro, blir aggressiva och maskerar sig. De är alldeles svarta i blicken och stenarna flyger mot kollegorna som får ducka för att inte träffas och bli skadade.

Attacken sker precis utanför mannens bostadshus, och kollegorna får fokusera på stenkastningen i stället för att gå upp till hans lägenhet och påbörja hjärt- och lungräddning.

Mannen fick vänta ytterligare minuter innan han fick hjälp, tid som kunde ha räddat hans liv.

Annons
Annons

Det här var ingen ovanlig händelse. Oskyldiga medborgare drabbas när polisen inte kan utföra sitt jobb. Poliser blir utsatta för stenkastning, molotovcocktails, smällare eller grön laser flera gånger i månaden. Året om. Många har skadats och det är bara en tidsfråga innan någon dör.

Arbetet i Järva är minst sagt annorlunda i jämförelse med andra stadsdelar som ligger i samma polisdistrikt. För att vi ska klara av att utföra vårt uppdrag i den arbetsmiljön krävs särskilda skyddsglasögon mot laser, hörselskydd och hjälmar. På utryckning åker oftast två polispatruller till platsen, varpå den ena får i uppgift att se till att bilarna inte får däcken sönderskurna eller rutorna krossade. Vi måste även ha uppsikt över omgivningen då det inom några få minuter kan dyka upp ett femtiotal ungdomar som startar våldsamt upplopp och tvingar oss att retirera.

Ungdomarna söker efter spänning och äventyr. De har tydligt visat att de inte vill vara en del av samhället och livnär sig genom att begå brott. Det handlar främst om inbrott i bostäder, ekonomisk brottslighet, grova rån samt narkotika- och vapenhandel. De ursäktar detta genom att se sig själva som offer för diskriminering, orättvisa och förtryck.

De flesta är så unga att de fortfarande bor hemma hos sina föräldrar. Föräldrarna har ett stort ansvar för sina barns uppväxt och uppfostran – det är inte samhällets eller polisens uppgift. Men föräldrarna behöver hjälpas och förmås att ta ett större ansvar för dem. Situationen i dag är ohållbar och det är dags att hitta nya vägar för att på ett tidigt stadium kunna ge rätt stödinsatser. I ett senare skede kan ekonomiska konsekvenser och påtryckningar tydligt markera det ansvar som föräldrar faktiskt bär.

Annons
Annons

I de kriminellas dagliga verksamhet uppkommer konflikter och deras sätt att lösa problemen är att skjuta varandra på öppen gata. I skottlinjen hamnar oskyldiga medborgare som befinner sig på fel plats, vid fel tidpunkt. Bara i sommar har minst tre personer, varav en 7-årig pojke, skottskadats vid uppgörelser mellan kriminella grupperingar i Västerort. Detta är ett samhällsproblem som måste tas på allvar.

Det finns ett stort antal vapen i omlopp och det enda sättet för att de ska avstå att bära vapen är att skärpa straffen för vapenbrott ytterligare. En polis i Malmö föreslog nyligen att minimistraffet för grovt vapenbrott ska höjas till två år, vilket därmed medför obligatorisk häktning. Detta är ett mycket intressant och välkommet förslag som jag hoppas att lagstiftaren tittar vidare på.

Uppemot 500 personer bedöms ha en kriminell livsstil i Järva. Sedan ett år tillbaka har området fått ett tillskott på fyrtio poliser som arbetar under namnet ”operation Fenix”. Det har gett resultat – fler kriminella har gripits och tryggheten har ökat. Uppemot ett trettiotal vapen och stora mängder av narkotika är beslagtaget. Det visar att det finns ett behov av fler poliser i området och därför bör insatsen bli permanent och mer långsiktig än vad som är uttalat i dag.

Fler ska lagföras och påföljderna måste bli mer kännbara. Det är inte rimligt att grovt kriminella med flera sidor långt straffregister kommer ut ur fängelset efter obetydligt kort tid och begår nya brott. Finns dessutom en hög återfallsrisk, vilket det nästan alltid gör i dessa fall, ska det utgöra hinder för den villkorliga frigivningen som sker efter två tredjedelar av straffet. De ska helt enkelt sitta av hela fängelsestraffet vilket också hindrar dem från att begå nya brott.

Det är dags att ta tillbaka området ur de kriminellas grepp och skydda alla de hederliga människor som får sina bostadsområden förstörda, bilar uppbrända och som upplever en otrygghet. Det är för deras skull som jag går till jobbet varje dag.

Nikolina Bucht är polis

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons