Annons
X
Annons
X

Policy strider mot yttrandefriheten

GRAFFITI Stockholm stad driver en hård nolltolerans mot klotter som används godtyckligt även mot lagliga graffitievenemang, utställningar och konstvandringar. Unga som vill få uttryck för sin kreativitet kriminaliseras. Klotterpolicyn står i strid med yttrandefriheten och krockar med vår grundlag, skriver Riksteaterns CEYLAN HOLAGO och RANI KASAPI.

Under helgen arrangerar Riksteatern Art of the streets, som sedan ger sig ut på turné i landet. Annonseringen för arrangemanget stoppades och Riksteatern är kristisk till Stockholms nolltoleranspolicy.
Under helgen arrangerar Riksteatern Art of the streets, som sedan ger sig ut på turné i landet. Annonseringen för arrangemanget stoppades och Riksteatern är kristisk till Stockholms nolltoleranspolicy. Foto: BERTIL ERICSON / SCANPIX

I juli stoppade Stockholm stad Riksteaterns kampanj för gatukonstkonventet Art of the streets, med hänvisning till stadens klotterpolicy och nolltolerans mot konstformen graffiti.

Klotterpolicyn är ifrågasatt men förespråkarna säger att medborgarna anser att graffiti skapar en ”otrygg och ful miljö”. Riksteatern har länge jobbat med graffiti och möter en annan verklighet där de flesta ser graffiti som en självklar konstform. En ny undersökning från SIFO bekräftar detta. På frågan ”Hur ställer du dig till att tillgängliggöra väggar i stadsmiljön där vem som helst kan få utöva konstformen graffiti?” svarar hela 61 procent av respondenterna att de är positiva till öppna väggar. I åldersgruppen 15–34 år är siffran 71 procent.

Stockholms klotterpolicy säger: Staden ska inte medverka till eller stödja verksamheter eller evenemang som inte klart tar avstånd från klotter, olaglig graffiti och liknande skadegörelse. Staden ska inte heller medverka till verksamheter som på något sätt kan väcka intresse för och leda till klotter, olaglig graffiti eller liknande skadegörelse.

Annons
X

Ett problem med klotterpolicyn är att ordet graffiti används. Stockholm stad driver en hård nolltolerans som används godtyckligt även mot lagliga graffitievenemang, utställningar och konstvandringar. Unga som vill få uttryck för sin kreativitet kriminaliseras. Klotterpolicyn står i strid med yttrandefriheten och krockar med vår grundlag: Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande (1:1 Yttrandefrihetsgrundlagen). Vilket pris är Stockholm stad beredd att betala för att hålla fast vid nolltoleransen?

Klotterpolicyn hindrar dessutom samtal kring graffiti som konstform. Den säger att varken tjänstemän eller politiker får diskutera graffiti i sammanhang som inte klart fördömer konstriktningen. Riksteatern har vid flera tillfällen varit med om att tjänstemän avböjt debattmedverkan med hänvisning till detta.

Samtidigt arbetar graffitimotståndare aktivt för att sprida en bild av graffitikonstnärer som missbrukande och farliga ungdomar, bland annat genom propagandafilmen ”En identitet i färg” som finns att beställa som diskussionsunderlag från Stockholm stad. Påståenden om graffitikonstnärer som drogmissbrukare har florerat bland graffitimotståndare i många år.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Som i många andra intressegemenskaper finns det ungdomar på glid och Riksteatern ser ett behov av att politiker och polis djupare analyserar vilken problematik som påverkar dessa
  ungdomar, såsom social bakgrund eller personliga omständigheter. Istället för att ta till vara på ungdomars kreativitet genom lagliga alternativ bidrar klotterpolicyn till att placera dem i ett utanförskap. Det är hög tid att värna ungdomars engagemang och delaktighet.

  Graffitimotståndare hävdar att väggar för graffiti ökar skadegörelsen i närområdet. Det finns inga belägg som styrker detta. Riksteatern vet att öppna platser för graffiti inte kommer att ta bort all skadegörelse, det är heller inte syftet. Syftet är att erbjuda konstformen lagliga, icke villkorade mötesplatser, i linje med det demokratiska samhälle vi lever i.

  Stockholms kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt har sagt ”Genom öppna mötesplatser och yttrandefrihet kan vi skapa ett stabilare samhälle”. Vi ser fram emot att Sjöstedt och hennes kollegor börjar leva upp till detta budskap och slutar exkludera och kollektivt bestraffa graffitikonstnärer.

  Riksteatern är en folkrörelse som valt att jobba utifrån visionen om scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla överallt. Riksteaterns verksamhetsidé innefattar att vara en föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens demokrati. Därför har Riksteatern välkomnat graffitikulturen och gjort frågan om deras rättighet att existera i samhället till en av våra hjärtefrågor.

  Det finns de som menar att Riksteatern bedriver en kampanj för att legalisera klotter. Inget kan vara mer fel. Riksteatern stödjer ingen form av skadegörelse, däremot synliggör vi en orättvisa, ett demokratiskt problem som har pågått alldeles för länge.

  Med en färsk undersökning och en brinnande debatt som stöd är det dags att omformulera klotterpolicyn. Riksteatern vet att det finns många i Stadshuset som är kritiska till den, som värnar yttrandefriheten, det demokratiska samtalet och som tror på kulturens rätt till existens.

  Organisera er!

  CEYLAN HOLAGO

  Producent Riksteatern

  RANI KASAPI

  Uppdragsledare Riksteatern

  Annons
  Annons
  X

  Under helgen arrangerar Riksteatern Art of the streets, som sedan ger sig ut på turné i landet. Annonseringen för arrangemanget stoppades och Riksteatern är kristisk till Stockholms nolltoleranspolicy.

  Foto: BERTIL ERICSON / SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X