X
Annons
X

Polens problematiska nationalism

Sedan kommunismens sammanbrott har frågan om den nationella identitetens vara eller icke vara stått i centrum för de intellektuellas debatt i Polen. Konfrontationen med demokrati och frihet satte den nationella identiteten i gungning. Alla de värden som i generation efter generation inristats i polackernas medvetande visade sig plötsligt vara överflödiga. Nu frågar man sig: Vem är jag egentligen? Hur ser jag på mig själv? Vilket arv bär jag med mig till Europa?

Debatten fokuserar på den polska kulturen och dess specifika drag, främst patriotismen. Här blottas två fundamentalt olika förhållningssätt till traditionen och minnet. Somliga önskar återuppliva och lära av det förflutna, både dess ärorika och vedervärdiga arv, andra vill bryta med den historiska kontinuiteten. Det är ju traditionen som bär en del av skulden till Polens politiska och ekonomiska eftersläpning.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X