Annons

Håkan Arvidsson:Polens historiska roll i Europa har ofta varit tragisk

Peter Johnssons översikt över Polens historia kastar ljus över hela den europeiska scenen. Trots historiska kontakter, och en tid med gemensam kung, är det en granne som de flesta svenskar har dåliga kunskaper om.

Under strecket
Publicerad

Polen är ett av Sveriges nära grannländer. Sjövägen är landet beläget drygt 100 mil sydöst om Sydsverige. Det är inte långt, men ändå har Polen länge setts som ett främmande och avlägset samhälle. Det har säkerligen att göra med att Polen under efterkrigstiden kom att tillhöra det sovjetiska väldet i öst. Därigenom stängdes landet för normalt kulturutbyte och vi skymtade bara Polens utveckling då och då genom springor i järnridån. Själv minns jag framför allt affischkonsten och en och annan film som gjorde intryck. Inte minst gällde det Andrzej Wajdas ”Aska och diamanter” som var en stark upplevelse under mina sena tonår.

Egentligen är det märkligt att kunskapen om Polen blivit så bortträngd ur vårt historiska medvetande. Under historiens gång har vi ändå haft mycket täta förbindelser med landet, något man påminns om vid läsningen av
Peter Johnssons lysande bok
Polen i historien (599 s. Carlssons 2009). Peter Johnsson, historiker och journalist, har under mer än 25 år varit korrespondent i Polen och hans kunskaper är djupt imponerande, närmast överväldigande. I det föreliggande arbetet berättar Johnsson om ett Polen som spelat en framträdande, om än ofta tragisk, roll i Europas historia. Han går igenom landets historia från äldsta tid fram till år 2009, och så vitt jag kan bedöma med samma djupgående inblick och lärdom. Det är en enastående prestation.

Annons
Annons
Annons