Annons

Fredric Karén:Polen följer Ungerns dåliga exempel

Under strecket
Publicerad

Strax före jul utsågs förre SVT-journalisten Helena Stålnert till ny ordförande i Förvaltningsstiftelsen. Stiftelsen har till uppgift att agera som buffert mellan staten och public service-bolagen.

Den har ingen roll i tilldelningen av pengar till SVT, SR eller UR och den beslutar inte heller om företagens organisation eller inriktning. Däremot utser man styrelseledamöter i respektive bolag.
Förutom ordföranden, som ska vara opolitisk men utses av regeringen, består stiftelsen av tolv politiker. För närvarande tre socialdemokrater, tre moderater, samt en vardera från V, KD, L, C, MP och SD.

Annons
Annons
Annons