Annons

”Polariseringen riskerar stoppa förändring av Brå”

Politiker bör fundera på om man inte borde välja en annan organisationsform för Brå, skriver debattörerna.
Politiker bör fundera på om man inte borde välja en annan organisationsform för Brå, skriver debattörerna. Foto: Johan Nilsson/TT

Brå-rapportens resultat riskerar att förloras i en polariserad debatt. Men den nya generaldirektören kan öka transparensen och bryta informella maktstrukturer, skriver författarna bakom den uppmärksammade rapporten.

Under strecket
Publicerad

Vår studie om Brottsförebyggande rådet (Brå) som presenterades strax före jul väckte starka känslor. Vi var beredda på detta. Den efterföljande mediala granskningen välkomnar vi som förväntad och intressant. Men delar av kritiken visar också hur politiskt känslig den fråga som vi belyst är, och några personer har ensidigt inriktat sig på att finna argument för att kunna avfärda rapportens resultat. Sättet att anonymisera uppgifter i rapporten har exempelvis kritiserats. För att bemöta denna kritik är det lockande att lyfta fram allt material vi har som styrker våra slutsatser. Att göra något sådant skulle dock vara djupt oetiskt då vi lovat intervjupersonerna att skydda deras identiteter.

Tre forskare som sedan flera år är medlemmar i Brås vetenskapliga råd har riktat kritik mot rapporten. Det kan vara så att någon av dem, med rätta eller ej, oroas över att de uppgifter om forskningsmässig korruption som framkommer i rapporten kan spilla över på deras eget rykte. En av dessa rådsmedlemmar är Jerzy Sarnecki. Han hävdar att rapporten inte skulle godkännas som en C-uppsats. Jerzy Sarnecki följer med detta samma röda tråd som tidigare under de decennier då han varit en framträdande röst i den offentliga debatten om hur brottsligheten gestaltar sig och vad som lämpligen bör göras för att stävja den. Han har för vana att attackera forskare och journalister som beskrivit verkligheten på ett annat sätt än det som han gjort till sitt eget.

Annons
Annons
Annons