Annons
X
Annons
X

Pojkar huserar och flickor rumsterar

Ord som håller på att ändra betydelse är ett vanligt tema i språkspalten. I dag handlar det om ordet
husera. "Detta ord används nu i betydelsen bo, ha lokaler i etc", skriver signaturen AH och fortsätter: "Ordet betyder väl fortfarande härja, eller hur?"
Svaret är både ja och nej. Efter att ha konsulterat våra vanligaste ordböcker kan jag konstatera att båda innebörderna - i dag - går bra. Nationalencyklopedins ordbok (NEO) säger i och för sig att ordet betyder "utöva (störande) verksamhet utan hänsyn till omgivningen", och det kan ju inte innebära något annat än härja, men som betydelsevariant anges det mer neutrala "hålla till". I Svenska Akademiens ordlista (SAOL) från 1998 anges innebörderna "härja; hålla till, vistas" utan något som helst tal om huvudbetydelse och betydelsevarianter. Alla innebörderna tillmäts alltså i princip lika stor vikt - eller vanlighet.

Om man går tillbaka i tiden kan man se att det inte alltid varit så. I äldre ordböcker betyder
husera mycket riktigt "härja". Att det
emellertid inte varit främmande för forna tiders språkanvändare att ge ordet även innebörden "bo" eller "hålla till" framgår av en formulering i Svenska Akademiens ordbok (SAOB) som uppger att
husera i betydelsen "bo, vistas, logera" är "skämtsam, numera knappast bruklig". Detta skrevs någon gång under 1900-talets första decennier med exempel från 1800-talet. Nu kan vi, ett sekel senare, konstatera att det skämtsamma bruket är tillbaka och att det dessutom inte bara blivit mycket vanligt utan också förlorat sitt drag av skämtsamhet.
Frågan är om inte de allra flesta som kommer i kontakt med
husera lägger den neutrala innebörden "bo, hålla till" i ordet. Kopplingen till ordet hus gör naturligtvis sitt till för att vi skall tolka ordet på detta sätt, och jag tror inte att det är alltför vågat att förutspå att husera i betydelsen "härja" i en snar framtid får stryka på foten för innebörden "hålla till".
Men än så länge är vi trots allt många som använder husera som synonym till
härja så det gäller att se
upp så att inga missförstånd uppstår.

Ofta avslöjar den språkliga omgivningen mer än man kan tro. I NEO exemplifieras
husera med "pojkarna fick husera fritt i lekrummet". Här härjas det; det kan man inte ta miste på.
Ett innehållsligt närbesläktat ord,
rumstera, vars betydelse anges som "vara i livlig (och störande) verksamhet på viss angiven plats (se husera)" exemplifieras med "i barnkammaren rumsterade småflickorna". Synonymangivelsen till trots får man ingen som helst känsla att det härjas här.
De båda exemplen är utformade med omsorg för att nyansskillnaden i innebörderna skall framgå, men från könsrollssynpunkt är de onekligen lite diskutabla. Personligen känner jag både små flickor som huserar och pojkar som rumsterar.

Annons
X

Siv Strömquist

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X