Pojkar har rätt till säker omskärelse

Under strecket
Publicerad
Annons

Per Bauhn hävdade på SvD Brännpunkt 5/8 att Socialstyrelsen ger dubbla budskap om ingrepp av andra skäl än sjukdom och som i princip inte bör finansieras med offentliga medel. Jag vill därför redogöra för de faktiska förhållandena inom detta område.

Riksdagen beslutade 1997 om riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Dessa exemplifierades med prioriteringsgrupperna I–IV. Den prioriteringsgrupp som nu diskuteras är grupp IV – vård av andra skäl än sjukdom eller skada.

Annons
Annons
Annons