Kommentar

Viola Bao:Poesins problem en klassfråga

Det finns flera kulturpolitiska skillnader mellan Sverige och Danmark som förklarar de skilda situationerna för poesin. Men ytterst är det klassklyftan som hämmar svensk poesi, skriver Viola Bao.

Under strecket
Publicerad
Annons

Diskussionen om unga svenska poesidebutanter som inleddes med Anna Axfors debattinlägg i Aftonbladet (3/7) är nu inne på sin fjärde vecka. Den alltmer marginaliserade svenska poesiscenen har under veckorna jämförts med den växande och omtalade danska. Axfors anklagar de stora förlagen för att svika de unga poeterna och för att inte öppna ögonen för nya uttrycksformer.

Axfors är medvetet polemisk när hon pekar ut förlagen som de stora syndabockarna. Förläggarna värjer sig. Jag håller med Axfors i hennes problemformulering, även om perspektivet är insnävat. Självklart har stora institutioner ett ansvar för tillväxten av ung litteratur, och vad de uppställer för estetiska villkor för utgivning sätter sitt avtryck på hela det litterära fältet. Men ett litterärt fält utgörs också av så många fler komponenter än de stora förlagen, något som blir uppenbart när man ser till situationen i Danmark.

Annons
Annons
Annons