Annons
Recension

I oviss timmePoesi med grym klarhet

Det är de stora existentiella frågorna som Auschwitz-överlevaren Primo Levi behandlar i sin poesi. Bilderna av mänsklighetens självdestruktivitet är mer klara än lyriska, skriver Michel Ekman.

Uppdaterad
Publicerad
Primo evi.
Primo evi. Foto: MARTIN ARGLES

Det är för prosaberättelserna från sin tid i koncentrationsläger och från den långa resan hem från Auschwitz, liksom för sina senare naturvetenskapligt inspirerade noveller, som Primo Levi är berömd. Men han skrev även dikter, en smal men aldrig helt upphörande ström av texter där författarskapets tematiska kärnpunkter får ett koncentrerat uttryck. Trots att Levis dikter är korta – de flesta av dem upptar mindre än en sida – är de inte egentligen lyriska. De är tankedikter uppbyggda kring en reflexion eller lärdom av allmänmänskligt slag som författaren vill förmedla till sina läsare och ofta exemplifierar med biografiska erfarenheter.

Primo evi.

Foto: MARTIN ARGLES Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons