Annons
X
Annons
X
Ledare
Gäst

PO i replik om tryckfriheten

Ledare gästinlägg
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna formulerar åsikts- och yttrandefriheten i artikel 19.
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna formulerar åsikts- och yttrandefriheten i artikel 19.

Med anledning av kolumnen Pressombudsmannen och tryckfriheten, har följande replik inkommit:

Thomas Gür har naturligtvis rätt i att all makt i Sverige utgår från folket, som det står i Regeringsformen. Men i samma grundlag slås också fast att riksdagen är folkets främsta företrädare. Lag stiftas inte vid frukostborden eller under grillkvällarna med grannarna. Däremot kan samtal människor emellan leda till en åsiktsbildning som påverkar vilka partier som växer och vilka som försvagas i nästa val. Sedan stiftas lagarna i riksdagen, av våra politiker.

Möjligen är vi oense om synen på ansvar, att med frihet följer ansvar. Den frihet som missbrukas kommer att förändras - av lagstiftaren, riksdagen. Lag som inte fungerar som lagstiftaren avsett kommer att ändras. Det gäller även yttrande- och tryckfrihet. Att det till exempel pågår en debatt om hur samhället ska hantera det klimat som vuxit fram på vissa delar av internet är knappast en nyhet för någon.

Annons
X

Denna syn på ansvar är grunden för mitt uppdrag som Pressombudsman. Genom kritik av tidningar som på ett oförsvarligt sätt skadar enskilda människor, pekar PO och Pressens Opinionsnämnd, PON, ut var gränserna går för ett ansvarsfullt förhållningssätt i dessa frågor.Detta är ett bidrag från pressens olika aktörer för att försvara yttrande- och tryckfrihet.

Ola Sigvardsson, Allmänhetens Pressombudsman, PO

Thomas Gür svarar: I den aktuella artikeln uttryckte PO Sigvardsson bekymmer över att svenskar vänder sig till sajter som drivs av politiska motiv i stället för journalistiska ambitioner. Därefter fälldes dessa ord: ”Yttrande- och tryckfriheten är något som vi inte kan ta förgivet. Politikerna ger oss rätten att trycka och yttra oss, men kräver att vi gör det på ett ansvarsfullt sätt. Om vi inte gör det, kanske friheten inskränks…”

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Varför det skulle vara motiverat att inskränka yttrande- och tryckfriheten därför att allmänheten konsumerar sajter som drivs av politiska motiv, förklarade inte PO då och det gör han inte nu heller. Däremot framhåller han i sitt svar att ”lag som inte fungerar som lagstiftaren avsett kommer att ändras”.

  Det är här som PO och jag skiljer oss åt. PO tycks utgå från att det är politikerna [”lagstiftarna”] som gett oss yttrande och tryckfriheten, som vore vi undersåtar. Men yttrande och tryckfriheten är en mänsklig rättighet, universell och okränkbar. Det är det som FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna formulerar i sin artikel 19: ”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”

  Det mycket märkligt att en Allmänhetens Pressombudsman väljer att tala om ”missbruk av friheter”, istället för, som till exempel Tidningsutgivarna, en av hans uppdragsgivare, att poängtera att de ”kämpar för den svenska tryck- och yttrandefriheten”.I den mån det, på grundval av en avvägning som görs mellan legitima intressen, finns anledning att göra inskränkningar i tryckfriheten, är det domstolarnas uppgift. Riksdagen kan stifta lag, men uppfyller inte lagstiftningen Regeringsformens (RF) eller Europakonventionens krav, kommer den att underkännas av domstolarna.

  Slutligen: Jag har inte sagt, skrivit eller menat att ”all makt i Sverige utgår från folket”, som PO hävdar. Det är en för övrigt en princip som jag skulle motsätta mig. Så står det inte heller i RF, som PO skriver. I RF står: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.”

  Det är en viktig distinktion. Det är en kvalitativ skillnad mellan teserna ”all makt utgår från folket” kontra ”all offentlig makt utgår från folket”. Den distinktionen blir dessutom enklare att göra om man går till några av de sajter som återger RF i sin helhet, på det Internet som PO så nogsamt har lagt sig vinn om att varna oss för.

  Annons

  FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna formulerar åsikts- och yttrandefriheten i artikel 19.

  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X