Annons

PO: Därför fälldes SvD

Ola Sigvardsson, Allmänhetens Pressombudsman, skriver om varför SvD fälldes för två publiceringar med koppling till Metoo-rörelsen.
Ola Sigvardsson, Allmänhetens Pressombudsman, skriver om varför SvD fälldes för två publiceringar med koppling till Metoo-rörelsen. Foto: Henrik Montgomery/TT, Magnus Hartman

Det är glädjande att SvD:s chefredaktör Fredric Karén öppnar för en fortsatt pressetisk debatt med anledning av de fällningar i Pressens Opinionsnämnd som blev offentliga tidigare i veckan. Tio publiceringar i sex tidningar fälldes för artiklar med koppling till #metoo-rörelsen.

Under strecket
SvD
Publicerad

Fredric Karéns centrala fråga i krönikan i torsdagens tidning är om inte opinionsbildare bör räknas in i gruppen ”offentliga personer” och därmed få tåla en hårdare granskning i medierna än en privatperson.

Jo, så kan det vara. Men saken är mer komplicerad än så. Ett citat ur mitt beslut angående Svenska Dagbladets artikel om Aftonbladets tidigare opinionsbildare Fredrik Virtanen:

”Det finns inte några fasta regler om vem som är en offentlig person och därför måste tåla en mer närgången granskning i medierna. Det får avgöras från gång till gång, beroende på såväl omständigheter som personens roll i samhället. Däremot finns det en pressetisk praxis som pekar ut vissa huvudlinjer.

Den som gått ut på en offentlig arena – som Aftonbladets ledarsida – får som regel finna sig i kritik både av sina åsikter och sina handlingar, om kritiken har bäring på opinionsbildningen. Men det innebär inte att en sådan opinionsbildare per automatik måste tåla namnpublicering i ett nedsättande sammanhang. Fler aspekter måste vägas in.”

Annons
Annons

Det finns minst två faktorer till som måste bedömas: händelsens allvar och beläggens styrka.

I Virtanens fall är påståendena om honom allvarliga, bland annat våldtäkt. Däremot är beläggen svagare. En kvinna har offentligt anklagat honom för våldtäkt, men hennes påståenden har prövats av polis och åklagare och lagts ned. Till det kommer att händelsen ska ha inträffat för mer än tio år sedan. SvD har dessutom vittnesmål från fler anonyma uppgiftslämnare.

I sitt beslut angående SvD skriver Pressens Opinionsnämnd:

”Fredrik Virtanen är en profilerad reporter och opinionsbildare. Han får därför tåla att hans åsikter och handlingar, när de har beröring med hans yrkesroll och de frågor han bildar opinion i, granskas noga och ingående.

(…)

Vad tidningen redovisat kan emellertid inte anses ha varit tillräckligt för att motivera en namnpublicering. Vad gäller anklagelserna om våldtäkt ligger de långt tillbaka i tiden och brottsutredningarna har lagts ner. Flertalet av de övriga redovisade händelserna ligger långt tillbaka i tiden och synes inte vara aktuella för rättslig prövning.”

Vi är således överens om att en opinionsbildare har en roll som kan betyda att han eller hon får tåla en hårdare granskning och namngivning. Och vi är överens om påståendenas allvar. Däremot är vi inte överens om att de belägg som Svenska Dagbladet redovisat motiverar en namngivning. Därav fällningen i Pressens Opinionsnämnd.

Ola Sigvardsson

Allmänhetens Pressombudsman, PO

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons