Annons

Stig Strömholm:Plutarchos parallella liv bildade skola

Det inflytande Plutarchos ”Bioi paralleloi” utövade på det unga Europa var ojämförligt stort. Men i hans skrifter visar sig samtidigt en förvånansvärt modern människa. En poet, präst och humanist som undervisade kvinnor och predikade plikten att engagera sig i samhället.

Under strecket
Publicerad

Jämmer över de humanistiska vetenskapernas och den klassiska bildningens belägenhet i Sverige står sedan årtionden som en ständig klagande offerrök, en mörk och tät molnstod, mot skyn. Och detta i huvudsak med rätta. Det har blivit den offentligt besoldade kulturbyråkratin och de allt talrikare opinionspåverkande karikatyrerna av rättsstatliga offentliga myndigheter som meddelar allmänheten vad som är korrekt kultur och vad vi bör hylla under det namnet.

En strimma av ljus - en trotsigt lysande maskros sprungen ur någon spricka i den svenska kulturella asfalten - erbjuder dock de förvånande många och förvånande goda översättningar (förstagångsöversättningar eller moderna versioner av redan på svenska föreliggande böcker) av betydande klassiska verk som genom enskilda institutioners, enskilda förlags och hängivna kulturskapares initiativ har tillkommit under de senaste tio, femton åren: Homeros, Platon, Vergilius, Montaigne, Cervantes, Kant, Tocqueville - listan kunde lätt göras avsevärt längre även om man håller sig endast till de främsta.

Annons
Annons
Annons