Annons
X
Annons
X

Plötsligt känner jag mig mindre svensk

Med anledning av att statsminister Fredrik Reinfeldt sagt att ”om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet”, skriver Mikael Trolin i ett öppet brev till statsministern.

BRÄNNPUNKT | STATSMINISTERNS UTTALANDE

Genom uppdelningen mellan ”etniska svenskar” och oss andra, berövas vi i ett slag de drivkrafter som finns i innanförskapet.
Mikael Trolin

Fredrik min Fredrik. Min statsminister. Eller du som fram till i går var min statsminister, eller vi kanske ska säga kändes som min statsminister. Jag är inte moderat. Men jag har altid känt mig svensk. Speciellt när Sverige varit framgångsrikt i världen, vare sig det gällt Abbas musik, Björn Borgs tennisframgångar, svensk innovation och teknik eller svensk medling i internationella konflikter. Min mamma är svensk, min mormor, morfar, moster och mina kusiner likaså. Jag är född här och har levat mitt snart femtioåriga liv i detta vackra och underbar land.

Ovan nämnda personer har jag alltid sett som min familj, som jag varit en utav med en självklar tillhörighet. Men efter ditt uttalade angående arbetslösheten i går, som skiljer på ”etniska svenskar” och oss andra, upphörde den självklara tillhörigheten.

Annons
X

För mig innebär det att jag känner mig mindre svensk än någonsin. Speciellt eftersom uttalandet inte kom ifrån de öppet främlingsfientliga Sverigedemokraterna, utan från dig Fredik, som hittills hållit rent mot den främlingsfientliga byken. Från dig som är även min statsminister.

För genom att du gör arbetslösheten till ett ”invandrarproblem” (språk, kuturell kännedom, avsaknad av ingångar på företag) så har du bortsett från den forskning som visat att sådan som jag, med mörk hud från min afrikanska pappa, diskrimineras på arbetsmarknaden. Vårt utseende gör det svårare att få anställning. Men jag har aldrig vandrat in i detta land. Jag är kulturellt präglad på lingonröda tuvor, midsommar, Luciafirande och falukorv.

Du har talat mycket om utanförskap och vikten att få in människor i gemenskaperna. På arbetsmarknaden och annorstädes. Och åtminstone i början av din ämbetsperiod talade du om ditt intresse för psykologi och de de starka psykologiska drivkrafter som fanns i utanförskap respektive innanförskap.

Genom att du nu har gjort denna uppdelning mellan ”etniska svenskar” och oss andra, har du i ett slag berövat oss de drivkrafter som finns i innanförskapet. Oavsett om vi, som jag själv, har ett arbete eller inte.

Kanske känner du som psykologiintresserad till det berömda experiment med den amerikanska skolfröken som sa till sina elever att ”barnen med blå ögon var överlägsna dem med bruna”. Skolresultaten för de brunögda barnen sjönk omedelbart. När hon sen vände på experimentet, genom att påstod att hon läst fel, att det i själva verket var de brunögda som var överlägsna, försämrades de blåögda barnens resultat på motsvarande sätt.

Det är känt inom psykologin som ”priming” eller prägling. Du blir vad du tror att du är. Mot bakgrund av den insikten hoppas och vädjar jag till dig att du ber ”oss andra”, dom andra svenskarna, om ursäkt för ditt klumpiga uttalande.

Psykologiskt insiktsfull, som jag tror att du är, förstår du säkert att det är en styrka och inte en svaghet att erkänna ett misstag. Skulle du finna i ditt hjärta att göra detta Fredrik, så skulle du åter bli min statsminister och jag vet att jag skulle känna mig svenskare än någonsin.

MIKAEL TROLIN

fd nationell integrationssamordnare i FP

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X