Plötslig sportbarnsdöd utreds

Under strecket
Publicerad
Annons

Allmänt Med anledning av en rad dödsfall inom ungdomsidrotten vill regeringen kartlägga barn och unga i riskzonen. Regeringen presenterar en rad åtgärder:
Svensk barnkardiologisk förening ska ge ut ett frågeformulär så att barnavårdscentraler och skolhälsovården ska kunna kartlägga vilka barn som har hjärtsjukdomar i familjen.
Barn i riskzonen ska ringas in via vuxna patienter. Är föräldern sjuk löper barnet 50 procents risk att också vara det.
En undersökning i dödsorsaksregistret ska ge en tydligare bild av hur utbrett fenomenet är.
Riksidrottsförbundet ska inleda en informationsinsats för att tränare och föräldrar med aktiva barn ska känna till vilka som är i riskzonen. TT-SvD

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons