Annons

”Planerna strider mot lagen om nationalstadsparken”

Vy över Gröna Lund på Djurgården. Debattörerna skriver i en slutreplik att Stockholms stad bör avbryta planprocessen för en utbyggnad av nöjesfältet och initiera en utredning av vilken funktion tomten bör ha för Stockholm på längre sikt.
Vy över Gröna Lund på Djurgården. Debattörerna skriver i en slutreplik att Stockholms stad bör avbryta planprocessen för en utbyggnad av nöjesfältet och initiera en utredning av vilken funktion tomten bör ha för Stockholm på längre sikt. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Under strecket
Publicerad

Parks & Resorts koncernchef Christer Fogelmarck skriver i sitt svar på vår debattartikel ”Ett större Gröna Lund riskerar att skada Stockholm”, att man vill föra en dialog, och känner ödmjukhet inför att verka i Nationalstadsparken. Menar man allvar med en ödmjuk dialog, så är det ju bara att just med allvar och ödmjukhet ta hänsyn till de sakkunniga och relevanta invändningar kring planen som inkommit: Stadsmuseet, Skönhetsrådet, Samfundet St Erik och undertecknade är alla eniga kring att flera nya attraktioner av den föreslagna höjden på 60 meter skulle ha negativa konsekvenser för Stockholm och strida mot riksintresset.

Utöver detta anser vi att Gröna Lund förvanskat sanningen i sitt detaljplaneförslag. De illustrationer som presenteras innehåller nämligen endast attraktioner om 35 meters höjd – och är alltså nära hälften så höga som detaljplaneförslaget möjliggör. Detta medför att den kulturmiljöutredning som tagits fram bör underkännas, då utredningen bygger på missvisande renderingar. Åkattraktionerna beskrivs även som “genomsiktliga” vilket enkelt går att konstatera att inga attraktioner är – med nuvarande Gröna Lund som bevis. Planen i sin nuvarande form tillgodoser möjligen Parks & Resorts intressen, men inte Stockholms.

Annons
Annons
Annons