”Vi bör planera infrastruktur ihop med Danmark”

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) har före­slagit att en dansk-svensk infrastruktur­kommission ska inrättas. Vi stödjer detta förslag fullt ut, skriver författarna.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) har före­slagit att en dansk-svensk infrastruktur­kommission ska inrättas. Vi stödjer detta förslag fullt ut, skriver författarna. Foto: Drago Prvulovic/TT

Skåne och Öresundsregionen är livsviktiga transportstråk för exportindustrin. Otillräcklig utbyggnad och bristande underhåll av infrastrukturen är allvarliga hot mot framtida tillväxt. Ska morgondagens välfärd säkras behöver vi lyfta blicken. En dansk-svensk infrastrukturkommission vore ett välkommet initiativ, skriver Per Bondemark och Michael Svane.

Under strecket
Publicerad

Per Bondemark och Michael Svane

Foto: Pär K Olsson, Hans Soendergaard
Annons

Med ett läge i utkanten av Europa och med långa avstånd till den globala marknaden är väl fungerande transporter helt avgörande för den skandinaviska export­industrins överlevnad. Särskilt viktig är den transportkorridor genom Skåne och Själland som knyter samman Skandinavien med den europeiska marknaden. Dessvärre finns det i dag både akuta brister i underhållet och flera kvarvarande flaskhalsar som allvarligt begränsar effektiviteten i detta transportstråk.

Även annat stoppar upp trafiken. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, har i samband med kritik av id-kontrollerna före­slagit att en dansk-svensk infrastruktur­kommission, liknande den Danmark och Tyskland hade för Fehmarn Bält-förbindelsen, ska inrättas. Vi stödjer detta förslag fullt ut, det är ett viktigt steg för att säkra våra länders konkurrenskraft.

Annons
Annons
Annons