Annons
X
Annons
X

Planer för 14 nya Mall of Scandinavia

Det kan byggas supergallerior som motsvarar 14 Mall of Scandinavia, den nybyggda gallerian vid Friends arena i Solna. En ny sammanställning från HUI research redovisar planerade köpcentrum på totalt över 2,4 miljoner kvadratmeter. Mest handelsyta kommer att byggas i Göteborg.

(uppdaterad)
[object Object]
Skandinaviens största galleria, Mall of Scandinavia, i Solna invigdes i november 2015. Foto: Marcus Ericsson/TT

Bygget av nya Mall of Scandinavia innebar i ett slag ett tillskott på 100 000 kvadratmeter köpcentrumyta i Stockholmsregionen. Den nya gallerian väckte genast frågor om hur många köpcentrum marknaden tål och hur konkurrenssituationen i den fysiska handeln kommer att te sig i en tid där e-handeln är på frammarsh och experter talar om risker för en växande konsumtionströtthet.

Men de som gör bedömningen att marknaden för köpcentrum borde vara mättad kan vara fel ute.

En kartläggning av byggplanerna för nya köpcentrum och handelsområden, visar att det sammanlagt finns planer för 2,4 miljoner kvadratmeter ny handelsyta i riket. Av dessa planeras 1,4 miljoner kvadratmeter färdigställas fram till 2020. Ytmässigt motsvarar detta 14 Mall of Scandinavia eller hela e-handelns omsättning om denna skulle omvandlas till fysisk handelsyta.

Annons
X

Kartläggningen, som SvD Näringsliv tagit del av exklusivt, är gjord av HUI Research.

– Vår prognos är att omkring 75 procent av ytan kommer att förverkligas. Det motsvarar drygt en miljon kvadratmeter, säger Tobias Rönnberg, analytiker på HUI Research.

Han förklarar att allt som planläggs inte blir verklighet men konstaterar samtidigt att det är bra fart i byggandet av ny fysisk handel, trots en växande e-handel.

– Vi har sett en ökande trend både i Stockholm och i riket, under de senaste tre åren. Vi har inte sett någon negativ tillväxt på handelsområden, vare sig på yta, omsättning eller marknadsandelar. Trenden är alltigenom positiv, säger Tobias Rönnberg.

Under förra året tillfördes 270 000 kvadratmeter ny handel, där tillkomsten av Mall of Scandinavia var det enskilt största projektet. Ännu har HUI inte några siffror på hur omsättningen för gallerian ser ut, eller hur stor marknadsandel som nykomlingen har tagit. Tobias Rönnberg är dock övertygad om att det finns plats för fler köpcentrum av samma storlek och att de
det kan komma att byggas något liknande framöver.

– Det är möjligt att det byggs i den storleksklassen, både i Stockholmsregionen och någon annanstans i landet. Det vi vet är att stora köpcentrum med stort utbud funkar, säger Tobias Rönnberg.

Trenden där stora köpcentrum och handelsplatser växer sig större fortsätter. Enligt HUI:s kartläggning finns planer på 310 000 kvadratmeter ny handelsyta i Stockholms län, fram till och med 2020. Och med HUI:s prognos, som utgår från att 70 procent av ytan förverkligas innebär ett reellt tillskott av drygt 200 000 kvadratmeter.

I dessa ingår även utbyggnad av befintliga köpcentrum, och handelsplatser, som exempelvis planerad utbyggnad av köpcentrum i Kungens Kurva. Men även helt nya köpcentrum kan tillkomma. Exempelvis finns långtgående planer på ett nytt köpcentrum i norra Stockholm, kallat Rosenkälla.

– Det har planerats under lång tid och kan bli upp emot 100 000 kvadratmeter stort, säger Tobias Rönnberg.

Arkivbild från invigningen av Mörby Centrum den 30 november 1961. Foto: Jan Collsiöö/TT

Just i dag är planerna på nya handel koncentrerad i Norra Stockholm. Norrteljeporten i Norrtälje och ombyggnation av Mörby Centrum är exempel på pågående projekt. Men på sikt bedömer Tobias Rönnberg att det är mer sannolikt att nya köpcentrum byggs söder om stan.

– Där är handeln underutvecklad. Det finns inte så mycket precis söder om söder, exempelvis i området mellan Liljeholmstorget och Globen shopping. Här har man heller inte utvecklat handeln på länge, säger han.

Ytterligare argument för nya handelsområden söder om stan är den väntade befolkningstillväxten i dessa delar. Eftersom alla människor har en baskonsumtion är en växande befolkning en av de viktigaste faktorerna för en utbyggd handel.

– Vi vet att köpcentrumaktörer tittar på lägen i södra Stockholm. Det finns ett stort intresse, så det kommer att ske, säger han.

En trång sektor kan dock vara tillgången till bra mark och lämplig infrastruktur för att utveckla handelsplatser. Ikeas planer på ett varuhus nära Globen, föll exempelvis på möjligheten för att hantera all trafik som tillkommer med en stor handelsplats.

Även om en stor andel av ny handel planeras att byggas i Stockholm så väntas Göteborg ta täten i antalet nya handelsytor. I hela Västra Götalands län planeras det för 700 000 kvadratmeter handel och flertalet projekt har redan påbörjats.

– Göteborg är en het marknad för nya handelsprojekt. Här har befolkningen ökat mer än handeln har ökat. Det finns ganska lite köpcentrum i Göteborg om man jämför med Stockholm och Malmö.

Annons

Skandinaviens största galleria, Mall of Scandinavia, i Solna invigdes i november 2015.

Foto: Marcus Ericsson/TT Bild 1 av 2

Arkivbild från invigningen av Mörby Centrum den 30 november 1961.

Foto: Jan Collsiöö/TT Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X