Annons

”Plan S inskränker inte forskarnas rättigheter”

Vi har full förståelse för att initiativet med Plan S kan väcka oro för den enskilda forskaren, skriver artikelförfattarna i en replik om Open Access.
Vi har full förståelse för att initiativet med Plan S kan väcka oro för den enskilda forskaren, skriver artikelförfattarna i en replik om Open Access. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Publicerad

En fri och vital forskning är en förutsättning för en välfungerande demokrati. Vi lever i en tid där faktaresistens och alternativa sanningar har blivit vardag. Därför delar vi helt Hans Ellegrens bild att frågan om forskningens kvalitet och trovärdighet är viktigare än någonsin. Och just därför är det angeläget att kunskap inte låses in bakom betalväggar utan fritt kan läsas, granskas och användas, och detta oavsett om den har finansierats av skattemedel eller från stiftelser. Det är en demokratifråga att så många som möjligt kan ta del av resultaten av den bästa forskningen utan fördröjning och höga prenumerationsavgifter.

Dagens system för vetenskaplig publicering är varken hållbart eller ekonomiskt försvarbart. Merparten av forskningen i Sverige finansieras av offentliga medel. Högskolor, forskningsinstitut, myndigheter och andra aktörer betalar sedan prenumerationsavgifter för att kunna ta del av resultaten av samma forskning. Forskarna betalar dessutom själva med sin tid för att delta i den sakkunnig-granskningsprocessen som är nödvändig för att säkra kvaliteten i publikationerna.

Annons
Annons
Annons
Annons