Annons
X
Annons
X

Plågat Diamyd har nya projekt i sikte

Fredagen den 6 maj i fjol var aktien värd 123 kronor. Nu påsken 2012 är aktien värd cirka en tia. Kursraset för Diamyd Medical, rapportaktuellt i går, illustrerar att det kan vara särskilt riskfyllt att satsa på medicinska aktier.

[object Object]
Diamyd Medical har skiftat fokus på forskningen från diabetesvaccin till behandling av långvarig smärta. Den forskningen bedrivs i Pittsburgh i USA, bland annat i laboratoriet på bilden. Foto: ROY ENGELBRECHT

Det handlar inte om någon pyspunka för Diamyd Medical på börsen precis. Raset, när börsen öppnade måndagen den 9 maj förra året, skedde omgående efter oväntade och dystra resultat kring bolagets tongivande produkt, ett diabetesvaccin. Europeiska forskningsstudier visade att vaccinet inte var särskilt mycket bättre än ett sockerpiller.

Både bolaget, dess aktieägare och även diabetiker togs snabbt ned på jorden. Alla dessa grupper hade hoppats på vaccinet som sågs som en banbrytande forskningsupptäckt. Att kursraset blev så kraftigt berodde förstås också på att vaccinet fanns i mycket sena forskningsstudier, fas 3, när det såg ut som att det var klappat och klart för en lansering av produkten.

–Det var ett allvarligt bakslag och en stor sorg för alla som satsat tid, pengar och stort engagemang under många år, säger Peter Zerhouni som i april i fjol tog över som vd i Diamyd Medical, en månad innan de katastrofala forskningsresultaten presenterades.

Annons
X

Det blev inga smekmånader för honom i den nya positionen. Till Diamyd Medical kom Peter Zerhouni, både utbildad biolog och ekonom, som affärsutvecklare redan under 2006.

Även Diamyds samarbetspartner, amerikanska Johnson & Johnson, reagerade snabbt på det bistra beskedet om vaccinet. Koncernen avbröt vaccinsamarbetet som inletts sommaren 2010. En tröst var att Diamyd fick behålla de 45 miljoner dollar, motsvarande cirka 300 miljoner kronor, som Johnson & Johnson betalat Diamyd när avtalet slöts. Inte heller krävde läkemedelsjätten i retur de pengar som skjutits till i forskningsprojektet.

Peter Zerhouni måste, förstås, ändå rätta mun efter matsäck i spåren av den pressade och förändrade situationen i bolaget.

–Vi avvecklade fas 3-programmet med diabetesvaccinet och minskade därmed våra kostnader med två tredjedelar. Det har också inneburit att vi gått från att vara som maximalt ett trettiotal personer till i nuläget fem stycken på huvudkontoret i Stockholm där forskningen kring diabetesvaccinet bedrevs.

Bolaget skiftade forskningsfokus till behandling av långvarig smärta, något som bland annat kan komma till nytta för cancerpatienter. Där har bolaget inte kommit så långt i utvecklingen som det hade gjort med diabetesvaccinet. Smärtforskningen är nu i fas 2 vilket innebär ännu större risk att en forskningsprodukt fallerar än om produkten är i fas 3. Denna forskning bedrivs inte här hemma utan i ett dotterbolag i Pittsburgh i USA med ett tiotal anställda.

Det återstår nu några enstaka patienter till dess att den amerikanska fas 2-studien i cancersmärta är fullrekryterad. Det framgår av bolagets kvartalsrapport som släpptes under gårdagen. Att rekryteringen tar tid beror främst på svårigheten att hitta patienter som lider av svår cancersmärta men som samtidigt inte är för sjuka för att kunna, orka och vilja medverka i studien under hela uppföljningsperioden.

Vaccinprojektet är samtidigt inte helt dött, påpekar Peter Zerhouni.

–Vi fortsätter att utvärdera de data som samlats in i de sena forskningsstudierna och diskuterar med ledande forskare inom diabetes vad nästa steg bör vara.

I resultatrapporten för det brutna räkenskapsårets andra kvartal, december till och med februari, hamnade resultatet efter skatt på –13,6 miljoner kronor. Det ska jämföras med vinsten på 74,3 miljoner kronor motsvarande period för ett år sedan. Per aktie blev resultatet –0:46 kronor (2:51).

En fördel, enligt Peter Zerhouni, är att bolaget har en stark kassa. Vid utgången av det gångna kvartalet var kassan 408 miljoner kronor.

–Det innebär att vi både har finansieringen säkrad för den existerande verksamheten och att vi har ett strategiskt handlingsutrymme.

Annons
Annons
X

Diamyd Medical har skiftat fokus på forskningen från diabetesvaccin till behandling av långvarig smärta. Den forskningen bedrivs i Pittsburgh i USA, bland annat i laboratoriet på bilden.

Foto: ROY ENGELBRECHT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X