Annons

Placerade barn mår dåligt

Placerade barn och unga är överrepresenterade när det gäller självskador och bruk av psykofarmaka – och har högre dödlighet. På punkt efter punkt ges de sämre möjligheter, skriver Lars-Erik Holm och Mona Heurgren, Socialstyrelsen.

Under strecket
Publicerad

Under ett år omhändertas drygt 26000 barn och unga i samhällets vård, vilket motsvarar 1,1 procent av alla i åldersgruppen 0–20 år. De placeras i familjehem eller HVB (hem för vård eller boende) av socialnämnden i kommunen där de bor.

I dag publicerar Socialstyrelsen utvärderingen ”Vård och omsorg om de placerade barnen”. Rapporten ger en alarmerande bild av de placerade barnens uppväxt, hälsa och utbildning:

Annons
Annons
Annons