Annons
X
Annons
X

Piratpartiet betonar rättssäkerhet

Integritet, kultur och kunskap är de kärnfrågor som Piratpartiet går till val på. Övriga frågor, som utrikes- och försvarspolitik, sysselsättning och sjukvård, berörs inte valmanifestet som presenteras på måndagen.

Av TT

Manifestet består av tre delar, eller sjökort som partiet kallar dem, ett var för partiets kärnfrågor integritet, kultur och kunskap.

Partiet anser att riksdagen steg för steg monterat ned medborgarnas integritet och rättssäkerhet och kräver att rättsstaten återupprättas. Det ska bland annat ske genom att alla delar av FRA-lagen och Ipred-lagen rivs upp, genom att användningen av personnummer begränsas och slentrianmässiga identitetskontroller, till exempel vid tågresor, förbjuds.

Partiet vill även att Försvarets Radioanstalt (FRA) läggs ner utan att ersättas. Och att ansvarig personal på FRA bör utredas för brott mot privatlivslagar.

Annons
X

SÄPO och MUST får ta över den verksamhet FRA hade som de klarar, så länge det inte bryter grundläggande rättsprinciper enligt valmanifestet.

Datorer och elektroniska lagringsmedier ska ges sådant skyddsvärde att de bara får undersökas vid konkret brottsmisstanke och längre straffvärde än två års fängelse.

Partiet vill reformera upphovsrätten för att främja fri, icke-kommersiell inhämtning, nyttjande, förädlande och spridning av kultur och fri fildelning står inte oväntat högt på dagordningen. Kopiering, framförande och spridning av publicerade verk utanför näringsverksamhet ska avkriminaliseras och den kommersiella upphovsrätten begränsas till fem år.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Kunskapssamhällets möjligheter måste tas tillvara bland annat genom att patent avskaffas och forskningsresultat från statligt finansierad forskning blir lättillgängliga på webben och fria att använda. Skolan ska framtidssäkras genom användning av datorer och internet på alla nivåer. Myndigheter och offentliga datasystem ska använda öppen källkod.

  Stockholm TT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X