X
Annons
X

Sara Kristoffersson: Pionjärerna som lärde oss skilja på fint och fult

Svensk design och arkitektur är världsberömd – men knappast den bakomliggande teoribildningen. Det vill säga artiklar, essäer, föreläsningar och böcker som på ett genomgripande sätt har påverkat utformningen av verken i fråga. Saker och ting skapas ju som bekant inte i ett tomrum utan snarare i ett större sammanhang som i samband med debatter och samtal. Design- och arkitekturhistoria handlar om betydligt mer än föremål och bebyggelse, något som inte minst bevisas i "Modern Swedish Design: Three Founding Texts" (2008).

Genom att för första gången presentera tre texter som haft avgörande betydelse för svensk form och arkitektur i engelsk översättning – Ellen Keys "Skönhet för alla" (1899), Gregor Paulssons "Vackrare vardagsvara" (1919) och "acceptera" (1931) – lyfter boken förtjänstfullt fram teorins betydelse i den svenska designhistorien. Den sistnämnda programförklaringen diskuteras också ingående av Helena Mattsson och Sven-Olov Wallenstein i "1930/1931: Den svenska modernismen vid vägskälet" (Axl Books, 2009).

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X