Annons

Pionjär bland kvinnliga intellektuella

Hon var omtalad i Europa för sin lärdom och sina dikter, och opponerade sig mot 1700-talets kvinnosyn. Som nybliven änka blev hon den första kvinnan i Sverige att få statlig författarpension. Snart kommer Sophia Elisabet Brenners dikter ut i nytryck.

Under strecket
Publicerad

Sophia Elisabet Brenner (1659–1730).

Bild 1 av 1

Sophia Elisabet Brenner (1659–1730).

Bild 1 av 1
Sophia Elisabet Brenner (1659–1730).
Sophia Elisabet Brenner (1659–1730).

I Niklas Webers hus i kvarteret Pegasus i Stockholms gamla stads östra del föddes den 29 april 1659 en flicka som i dopet fick namnet Sophia Elisabet. Vid 21 års ålder gifte hon sig med Elias Brenner, hovminiatyrmålare, fornforskare och med tiden assessor i Antikvitetskollegiet, och som Sophia Elisabet Brenner skulle hon bli känd för lärdom och poetisk förmåga långt utanför Sveriges gränser. Hon var en Apollon i kvinnokläder, heter i en av de många eloger som riktades till henne. Det kan därför nu, 350 år efter hennes födelse, vara skäl att uppmärksamma denna märkliga kvinna.

Annons
Annons
Annons