Annons

Dick Harrison:Pinsam behandling av våra viktigaste kvinnor

Simmaren och simhopparen Hjördis Töpel pryder omslaget till uppslagsverket ”Märkvärdiga svenska kvinnor”.
Simmaren och simhopparen Hjördis Töpel pryder omslaget till uppslagsverket ”Märkvärdiga svenska kvinnor”.

Initiativet till uppslagsverket ”Märkvärdiga svenska kvinnor: 200 kvinnor som förändrat våra liv” är mycket lovvärt. Det förbryllande urvalet gör dock att väsentliga delar av den svenska kvinnohistorien osynliggörs med sällsynt effektivitet, skriver Dick Harrison.

Under strecket
Publicerad

Under åren 2016–18 utvecklades en databas vid namn Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (skbl.se). I ledningen för projektet stod Maria Sjöberg och Lisbeth Larsson, med Riksbankens Jubileumsfond som stödfinansiär. Nu har 200 av det tusental artiklar som förekommer i lexikonet brutits ut och presenterats i den antologiliknande uppslagsboken ”Märkvärdiga svenska kvinnor: 200 kvinnor som förändrat våra liv”, signerad Lisbeth Larsson och utgiven på Albert Bonniers Förlag.

Låt mig genast, för transparensens skull, förklara att jag inte är neutral. Både jag och min hustru Katarina är stolta bidragsgivare till SKBL. Initiativet är vällovligt och viktigt. Vi har också skrivit en lärobok i historia för gymnasieskolan med betydligt fler kvinnor än vad som är brukligt i sådana publikationer. Jag är följaktligen väl medveten om orsaken till varför kvinnor knappt nämns i äldre verk – de har valts bort slentrianmässigt.

Annons
Annons
Annons