Annons

Sture Linnér:Pindaros poesi förför och förbryllar

ANTIKA IDEAL. Pindaros hyllade antikens idrottsstjärnor och framhöll deras aristokratiska ädelhet. Den grekiske lyrikern har själv hyllats för sin segerdiktning, men också betraktats som svårbegriplig. I 2500 år har forskare och poeter fört en fruktbar dialog med skalden från Tebe.

Under strecket
Publicerad

Pindaros hyllades under hela antiken som den störste av alla lyriker. Hur högt hans poesi uppskattades framgår bland annat av att hans hem var det enda som Alexander den store skonade då han skövlade Tebe 336 f Kr. I efterantik tid skiftade reaktionerna. På 1600-talet, till exempel, uppskattade Nicolas Boileau vad han kallade le beau désordre (den sköna oredan) i Pindaros poesi, medan den engelske diktaren Abraham Cowley menade att om någon översatte Pindaros text ord för ord skulle man tro att en galning tolkat en annan galning. Länge levde man i vanföreställningen att han skulle ha skrivit i ett slags otyglad yra. Mången renässanspoet flaxade häftigt med vingarna i styckad staccatovers i tro att han därmed efterliknade den tebanska örnens majestätiska svep genom rymden. Voltaire påstod att Pindaros talade mycket utan att säga någonting och att alla lovordade hans vers utan att begripa den.

Efter hand kom han att allt mer framstå som en av världslitteraturens främsta diktare. Goethe skrev i ett berömt brev hur han ”levde i Pindaros”. Kretsen kring Stefan George, stimulerad av Friedrich Hölderlins Pindarosöversättning, fann hos den tebanske poeten den dionysiska entusiasm som vitaliserade dess egen diktning. Flera av de främsta svenska poeterna har inspirerats av Pindaros. Esaias Tegnér och Vilhelm Ekelund är två av de stora namnen; så sent som 2006 kom William Magnus-Olssons ”För Pindaros är ögonblicket ett litet rum i tiden”. Senare i år kommer Ingvar Björkeson med ett rikligt urval ny­översättningar till svenska. Också filmens värld har vittnat om Pindaros vitaliserande kraft. Jean Renoir skildrade i ”Den stora illusionen”, 1937, hur under första världskriget en fransk aristokrat förmådde uthärda förödmjukelsen och tristessen i ett tyskt fångläger genom att ty sig till Pindaros poesi, och hur även andra som delade hans öde fann tröst i den.

Annons
Annons
Annons