Annons

Peter Nordlund: Rikets säkerhet i händerna på en räknesnurra

Försvarsprisindex är en av huvudförklaringarna till att de svenska försvarsutgifterna har minskat medan de ökat i de flesta andra länder, skriver försvarsekonomen Peter Nordlund i en andra artikel om rikets säkerhet och försvarets ekonomi.

Publicerad
Fasta, inflationsjusterade priser i USD.            Källa Sipri.
Fasta, inflationsjusterade priser i USD. Källa Sipri.

I den första artikeln behandlades faktorer som normalt påverkar försvarsutgifternas storlek samt de svenska försvarsutgifterna i internationell jämförelse. En slutsats i artikeln var att utvecklingen av de svenska försvarsutgifterna har medfört att den militära förmågan i internationell jämförelse väsentligt försämrats.

Fasta, inflationsjusterade priser i USD. Källa Sipri.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons