X
Annons
X
Gäst

Peter Nordlund: Rikets säkerhet är en avvägning mellan förmåga och pengar

Om de svenska försvarsutgifterna hade utvecklats på samma sätt som övriga Norden skulle de årliga försvarsanslagen i dag vara ca 20 miljarder kronor högre än de är, skriver försvarsekonomen Peter Nordlund i den första av två artiklar om rikets säkerhet och försvarets ekonomi.

Läs mer om Säkerhetsrådet
Sverige har gått från högst till lägst BNP-andel bland de nordiska länderna.
Sverige har gått från högst till lägst BNP-andel bland de nordiska länderna.

Efter det kalla krigets slut och Berlinmurens fall började länderna tro på en mindre konfliktfylld värld. Detta ledde till att de flesta länder såg en möjlighet till att minska försvarsutgifterna vilket i många fall var behövligt då de offentliga finanserna var under stort tryck.

Sverige har gått från högst till lägst BNP-andel bland de nordiska länderna.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X