X
Annons
X

Pesten tog nästan alla i byn, de övriga svalt ihjäl

"Det verkar som om det inte bara var våra legoknektar som orsakade död och elände i Tyskland under trettioåriga kriget. Visst förekom pestepidemier också, och dem var väl soldaterna inte skyldiga till?"

Detalj ur Jacques Callots (1592–1635) ”Krigets elände: sjukhuset” (”Les Miseres et les Malheurs de la Guerre: ”). Verket betraktas som den första antikrigs-skildringen inom den europeiska konsten.
Detalj ur Jacques Callots (1592–1635) ”Krigets elände: sjukhuset” (”Les Miseres et les Malheurs de la Guerre: ”). Verket betraktas som den första antikrigs-skildringen inom den europeiska konsten. Foto: Erich Lessing/IBL

Frågan sätter fingret på en viktig punkt: krig och epidemier sammanföll ofta i äldre tid. Men i vilken utsträckning påverkade krigen och soldaternas vandringar spridningen av sjukdomar? Hade de senare kommit i vilket fall som helst, oaktat fälttågen?

Detalj ur Jacques Callots (1592–1635) ”Krigets elände: sjukhuset” (”Les Miseres et les Malheurs de la Guerre: ”). Verket betraktas som den första antikrigs-skildringen inom den europeiska konsten.

Foto: Erich Lessing/IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X