Annons

Pesten tog nästan alla i byn, de övriga svalt ihjäl

Detalj ur Jacques Callots (1592–1635) ”Krigets elände: sjukhuset” (”Les Miseres et les Malheurs de la Guerre: ”). Verket betraktas som den första antikrigs-skildringen inom den europeiska konsten.
Detalj ur Jacques Callots (1592–1635) ”Krigets elände: sjukhuset” (”Les Miseres et les Malheurs de la Guerre: ”). Verket betraktas som den första antikrigs-skildringen inom den europeiska konsten. Foto: Erich Lessing/IBL

”Det verkar som om det inte bara var våra legoknektar som orsakade död och elände i Tyskland under trettioåriga kriget. Visst förekom pestepidemier också, och dem var väl soldaterna inte skyldiga till?”

Publicerad

Frågan sätter fingret på en viktig punkt: krig och epidemier sammanföll ofta i äldre tid. Men i vilken utsträckning påverkade krigen och soldaternas vandringar spridningen av sjukdomar? Hade de senare kommit i vilket fall som helst, oaktat fälttågen?

I många fall är det lätt att se ett samband. Åtskilliga farsoter spreds utan tvekan med arméerna, inte bara i soldaternas egna kroppar utan i ännu större utsträckning med trossen, den hord av människor som följde med i arméernas svans. Däremot är det omöjligt att koppla just pestutbrotten till krigen i sig. Pesten levde sitt eget liv, med periodvisa utbrott och decennielånga pauser, och för en nutida forskare är det i regel omöjligt att påvisa samband mellan utbrotten och andra händelser.

Annons
Annons
Annons