Perspektiv på modet att tåla

Under strecket
Publicerad
Annons

Buddhismen är en mångfasetterad och djupt fascinerande religion. Eller en mångfasetterad tanketradition; några av buddhismens riktningar rymmer en världsförklaring av ett slag som trotsar de etablerade religionsdefinitionerna. Tidskriften
Buddhism-nu ger både dagsaktuella rapporter om buddhismen i Sverige och en mer tids- och rumsöverskridande orientering om de olika buddhistiska riktningarnas filosofi och praktik. Den rymmer också ett bredare kulturmaterial med buddhistisk accent.

I det nya numret skriver till exempel Ronald Franklin om Jack Kerouac, Allen Ginsberg och Gary Snyder under rubriken ”Beatförfattarna – en buddhistisk förtrupp i väst”. Han kallar Kerouac för ”vägröjaren”. Det är tänkvärt, eftersom det oftast är Snyder som utifrån uppfattas som den mer seriöse buddhisten. Franklin lyfter fram de buddhistiska texter Kerouac skrev under sina mest produktiva år på 1950-talet, däribland en Buddhabiografi som publicerades först förra året.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons