Annons

PERSPEKTIV: Målet är att främja ägarna

Den organisation som fått uppdraget att förbereda EU:s nya kostråd har tidigare kritiserats för såväl stöd till tobaksindustrin som för att tona ned kostens betydelse för fetmaepidemin.

Publicerad

Målet för International life sciences institute, som organisationen öppet beskriver i sin tidning ILSI News, är att på global nivå verka för att lagar och regler utvecklas på ett sätt som främjar ägarföretagens verksamhet inom främst livsmedels- och bioteknikområdet. Nyckelordet är att reglerna ska vara vetenskapligt grundade och ILSI framstår gärna som en närmast ideell organisation som ställt sig i forskningens och samhällets tjänst.

Kritiker menar att kravet på vetenskaplighet snarare innebär att ILSI aldrig hävdar att något är bråttom utan att det alltid finns nya oklarheter som behöver ­redas ut innan handeln kan regleras.

Annons
Annons
Annons