Annons

Personliga kontakter krävs alltid i diktaturer

När Telia Sonera nu kritiseras för agerandet i Uzbekistan är det viktigt att se att det handlar om en anpassning till de villkor som gäller i länder där det inte finns någon egentlig rättsstat. Samtidigt stärker företagets agerande de strukturer som bromsar en bättre utveckling. Det skriver Pär Gustafsson vid Centrum för Rysslandsstudier, Uppsala universitet.

Publicerad

Telia Soneras affärsmetoder i Uzbekistan är inte unika. Visserligen kan man säga att företaget varit mycket framgångsrikt i sin anpassning till den uzbekiska marknaden. Men om vi utgår från rättsstatsidealet framstår anpassning till skumraskmetoder som ett problem i både Uzbekistan och Sverige. Låt oss ta avstamp i det vi nu vet om företagets nätverkande i Uzbekistans näringsliv.

I medierna har rapporterats att Telia Sonera använt kontakter med lokala grupper av affärsmän med nära band till regimen. Bekzod Achmedov, vd för Telia Soneras huvudkonkurrent i Uzbekistan, är en centralgestalt. Det var med Achmedov man förhandlade om 3G-licens trots att det är myndigheterna som utfärdar licenser. Achmedov påstås ha nära band med Gulnara Karimova, dotter till Uzbekistans envåldshärskare.

Annons
Annons
Annons