Personer med fetma riskgrupp för viruset

Foto: Bertil Ericson/TT

Personer med fetma identifieras nu som en riskgrupp för covid-19. Detta enligt en utredning som presenterades av Socialstyrelsen på fredagen, enligt SR Ekot.

– Det är BMI över 40, alltså en ganska kraftig övervikt, som har noterats, säger Urban Nylén vid Socialstyrelsen till Ekot.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

I rapporten identifieras åtta särskilt utsatta grupper som löper störst risk vid smitta av covid-19, rapporterar Ekot.

– Det är BMI över 40, alltså en ganska kraftig övervikt, som har noterats. Det är säkert så att det är en glidande skala och att det kan finnas en ökad risk även vid lägre grad av fetma, men det är BMI över 40 som vi har skrivit och det man ser i de publikationer som finns, säger Urban Nylén, medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen och ansvarig för rapporten, till Ekot.

Enligt 1177 definieras fetma som ett BMI på 30 och uppåt. BMI, Body Mass Index, är ett mått på relationen mellan vikt och längd.

Rapporten har nu överlämnats till socialdepartementet.

En annan riskgrupp som identifieras i rapporten är personer med olika neuromuskulära sjukdomar i ett komplicerat skede. Urban Nylén uppger sjukdomar som MS, ALS och Parkinson som konkreta exempel.

– Men det beror alltid på vilket sjukdomsskede personen befinner sig i. Man kan vara i princip symtomfri och välfungerande om man till exempel har MS och Parkinson. Men det kan också vara besvärligt, säger Urban Nylén till SvD.

Annons
Annons

Personer med flerfunktionsnedsättning har också identifierats som en riskgrupp i Socialstyrelsens rapport.

– Till exempel de som har både en intellektuell funktionsnedsättning och ett rörelsehandikapp. Den kategorin kan betyda att man också har problem med andningen. Det är olika för alla, men personer med den typen av svårigheter är förstås sårbara för att få en allvarlig infektion.

I praktiken betyder detta, enligt Nylén att den som hör till en riskgrupp ska vara extra försiktig för att minska risken att bli smittad - det vill säga följa myndigheternas allmänna råd.

– Det är svårt att skriva kortfattat och avgränsa precis vilka som ska inkluderas och inte. Det här är en fingervisning om problemområden man ska tänka på. Om det sen kommer någon lösning från departementet på frågan om ersättning för att avstå från yrkesarbete för dem som tillhör en riskgrupp får vi se. Det är en politisk fråga och det här ska vara ett underlag för departementets arbete, säger Urban Nylén.

Personer över 70 år utgör den främsta riskgruppen för covid-19.

Hög ålder i kombination med underliggande sjukdom, exempelvis högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom och diabetes är också överrepresenterade bland de svåra fallen.

Personer med flera underliggande sjukdomar är extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom, enligt Folkhälsomyndigheten.

Man har i dag inte kännedom om fler riskgrupper, skriver myndigheten på egna hemsidan, där det bedöms att det ”är möjligt” att också personer med allvarlig njursjukdom, leversjukdom och personer med nedsatt immunförsvar efter transplantation eller efter medicinsk behandling, har en ökad risk för allvarligare sjukdom.

Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons