Annons
X
Annons
X

Per Westerberg fortsätter som talman

Efter en spännande votering står det klart att det blir den nuvarande talmannen Per Westerberg (M) som ska lotsa riksdagsledamöterna under kommande mandatperiod.

SvD.se rapporterade direkt från Sveriges riksdag då talman och vice talman valdes.

Räkning av rösterna i valet av talman.
Räkning av rösterna i valet av talman.

I dag öppnar riksdagen och en ny talman ska väljas – rikets högsta ämbete efter kungen.

Efter varje val väljer riksdagen talman och tre vice talmän.

Om det sker skifte på posten är det den nyvalde talmannen som ska lägga fram förslag till ny statsminister för riksdagen.

Annons
X

De nyvalda ledamöterna samlades klockan 11 i riksdagen för upprop och val av talman.

För Sverigedemokraterna var det första gången de tog plats i kammaren. Det blir också första gången som Sverigedemokraterna blir tungan på vågen i svensk politik.
Men in i det sista väntade partiet med att avslöja sitt beslut om på vilken talman de tänker rösta, Socialdemokraternas Kent Härstedt eller nuvarande talmannen Per Westerberg (M).

Per Westerberg (M) inledde med att hälsa ledamöterna välkomna och uppmanar dem att ta sitt uppdrag på allvar.

– Känn ansvar för den demokratiska processen.

Riksdagens första sammanträde fortsatte sedan med att de 349 ledamöterna ropades upp. 106 av dem är nyinvalda.

Dags för val av talman.

Sven-Erik Österberg (S) har begärt ordet. Han uppger att Kent Härstedt är alliansens val.

– Det största partiet bör välja talman. Vi namnger nu en rödgrön kandidat ur Sveriges största parti, säger Österberg.

– Han har ett stort engagemang för mänskliga rättigheter och ett engagemang i Unicef och Sida, det kan riksdagen dra stor nytta av. Har goda konkter med det svenska samhället.

Anna Kinnberg Batra (M) har ordet och föreslår i stället Per Westerberg som talman.

–Talmannen bör hämtas och utses ur den största grupperingen. Det andra skälet är Per Westerbergs personliga erfarenhet och kvalifikationer.

Westerberg har jobbat i riksdagen i 30 år, varav de senaste fyra åren som talman.

Per Westerberg väljs till talman av det regeringsbildande blocket.

Oftast accepteras förslaget till talman från det regeringsbildande blocket, men nu begärs votering av de rödgrönas Sven-Erik Österberg.

Omröstning sker med slutna sedlar. Därför delas nu valsedlar ut till riksdagsledamöterna.

Valkontrollanterna börjar sedan med att kontrollera att valurnan är tom.

Ledmöterna ropas upp efter valkrets och går sedan fram och lämnar sin röst i ett kuvert en taget.

I den slutna omröstningen om talmannen måste en kandidat få minst hälften av de avgivna rösterna för att bli vald. Om ingen kandidat får så stor andel av rösterna görs omröstningen om.

Om ingen av dem heller då får mer än hälften av rösterna hålls en tredje omröstningsrunda. Då vinner den som har flest röster. Annars avgör lotten.

Stämningen är spänd och sorlet stiger så att ledamöterna gång på gång uppmanas att dämpa sig.

Christina Höj Larsen (V) ropas upp tre gånger, men kommer inte fram för att rösta.

Enligt TT missande hon att rösta för att hon gick på toaletten.

– Det var en riktigt klantig miss första dagen på jobbet, sådant som inte får hända, säger Larsen.

När hon upptäckte sitt misstag sprang hon ner, men stoppades då från att lägga sin röst eftersom hon var för sen.

Nu är röstningen avslutad och rösterna kontrollräknas. Ingen blank röst ska vara registrerad.

Sverigedemokraternas gruppledare Björn Söder ville efter den första röstningen inte berätta hur SD röstat, men han uppgav också att inget parti velat göra upp med SD och att partiets princip då är att det största blocket också ska få utse talman.

På rak fråga om SD alltså röstat på Per Westerberg sade han till TT:

– Ni får vänta och se. Vi vill behålla spänningen.

Mona Sahlin läser nu upp rösterna. 347 röster har inkommit. För att bli vald till talman krävs det alltså minst 174 röster.

Peter Eriksson öppnar kuvert efter kuvert och skojar med Sahlin om att han är ”riksdagens grovarbetare”.

Så här långt leder Per Westerberg enligt en grov uppskattning. Det ser alltså ut som att SD:s ledamöter röstat på alliansens förslag.

Samtliga valsedlar har nu lästs upp – men resultatet dröjer.

– Kontrollanterna har alla olika antal, så vi får räkna sedlarna ordentligt nu, säger Mona Sahlin.

Nu är det klart: Per Westerberg fortsätter som talman.

Röstsiffrorna 194–153 visar att en ledamot från den rödgröna oppositionen måste ha röstat på alliansens kandidat Per Westerberg (M), skriver TT. Allianspartierna har 173 ledamöter och Sverigedemokraterna 20 ledamöter i riksdagen, vilket skulle ha gett 193 röster.

194 personer röstade på honom mot 153 på Kent Härstedt.

Nu är det dags för val till förste vice talman.
Sven-Erik Österberg begär ordet. Han föreslår Susanne Eberstein (S), det bifalles av kammaren.

Dags för val av andre vice talman. SD tänker, som SvD kunde avslöja redan i går, nominera den före detta partiledaren Mikael Jansson till posten.

Mikaela Valtersson (MP) begär ordet först och anför Ulf Holm (MP) som andre vice talman, detta eftersom MP är det tredje största partiet i riksdagen.

Björn Söder (SD) begär ordet.

Han gratulerar de tidigare valda och säger att SD nominerar Mikael Janssson (SD) för att han har en lugn läggning och bred erfarenhet.

– Vi är Sveriges tredje största politiska block, Sverigeblocket, och bör därmed få posten. Vi vill meddela att vi begär votering i frågan, säger Björn Söder.

Även nu blir det en sluten omröstning, där ledamot efter ledamot får gå fram för att lägga sin röst i urnan.

Den här gången är det Håkan Juholt (S) sin inte dyker upp för att lägga sin röst.

Även nu har 347 röster inkommit. Mona Sahlin inleder rösträkningen.

20 personer röstade på Mikael Jansson och 325 på Ulf Holm.

Liselott Hagberg nomerinas till väljs till riksdagens tredje vice talman.

Talmannen och de vice talmännen intar sina platser.

Texten uppdateras fortlöpande

Annons
Annons
X

Räkning av rösterna i valet av talman.

Bild 1 av 8
Bild 2 av 8

Polis spärrar av utanför riksdagen i samband med måndagens upprop och val av talman.

Bild 3 av 8
Bild 4 av 8
Bild 5 av 8
Bild 6 av 8
Bild 7 av 8
Bild 8 av 8
Annons
X
Annons
X