Annons
X
Annons
X

Per Heister blandar medvetet äpplen och päron

REPLIK | SKATTERNA

Som utomstående är det svårt att förstå varför allianspartierna agerar så här.
Philip Lerulf

Junilistan har aldrig röstat ja till att ge EU egen beskattningsrätt. Det vet Moderaternas Per Heister. Därför försöker han i sin replik (5/3) blanda bort korten. Det Junilistan föreslog hösten 2005 var inte någon EU-skatt, utan att EU:s budget borde förses med en flexibilitetsmarginal, en fullt rimlig åtgärd för att säkerställa att en demokratiskt antagen budget faktiskt kan efterlevas.

Men jag ger gärna Per Heister en ny chans. I väntan kan han få begrunda två andra omröstningar på senare tid där Allianspartiernas ledamöter hade en gyllene möjlighet att säga nej till EU-skatt, men valde att avstå.

Annons
X

Den 23 maj 2012 röstade EU-parlamentet om Podimata-betänkandet (A7-0154/2012). Lagförslaget handlade om rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner.

Ändringsförslag 36 löd: ”Alla villkor och bestämmelser som rör medlemsstaternas beskattning kräver enhällighet i rådet. Befogenheten att ta ut skatter hör till medlemsländernas exklusiva behörighet och befogenheten att besluta om hur skatterna ska fördelas hör till medlemsländernas exklusiva behörighet.”

Trots att de borgerliga ledamöterna genom att rösta ja kunde ha gjort tydligt att det enbart är medlemsländerna som ska få driva in och fördela skatt valde alltså samtliga närvarande att trycka på nej-knappen: Kent Johansson (C), Marit Paulsen (FP), Olle Schmidt (FP), Cecilia Wikström (FP), Anna-Maria Corazza Bildt (M), Christofer Fjellner (M), Gunnar Hökmark (M) och Alf Svensson (KD).

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En stund senare fick ledamöterna en ny chans. Ändringsförslag 38 löd: ”Alla intäkter från en skatt på finansiella transaktioner ska vara tillgängliga för medlemsstaternas skattemyndigheter. Ingen del av denna får öronmärkas för EU:s budget.”

  Kent Johansson (C), Marit Paulsen (FP), Olle Schmidt (FP), Cecilia Wikström (FP), Anna-Maria Corazza Bildt (M), Christofer Fjellner (M), Gunnar Hökmark (M) och Alf Svensson (KD) röstade alla nej – igen.

  Som utomstående är det svårt att förstå varför allianspartierna agerar så här. Tyvärr verkar det inte handla om enskilda felsteg. Snarare tycks röstbeteendet ha satts i system. Gång på gång ställer sig de borgerliga EU-parlamentarikerna bakom kraven på EU-skatt för att veckan därefter på hemmaplan inför väljarna dyrt och heligt intyga sitt motstånd. Det är fler än jag som tycker att det är ett dubbelspel.

  PHILIP LERULF

  författare, journalist och tredjenamn på Junilistan i valet till EU-parlamentet

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X