Annons

Pensionssystemet var ett pyramidspel

Publicerad

Kortsiktiga politiska manipulationer av svensk samhällsekonomi under 1970- och 80-talen ledde till en allvarlig ekonomisk och statsfinansiell kris i början av 1990-talet. Men det politiska systemet och viktiga samhällsaktörer förmådde i det läget att förstå problemens djup och uppvisade styrka nog att ta itu med dem.

Under 1990-talet kom sålunda riksdagspartier, vilka tillsammans representerade över 90 procent av väljarkåren (med Vänsterpartiet i återkommande självexkludering), att ena sig om några genomgripande reformer för att få långsiktig stabilitet i svensk ekonomi och förutsägbarhet i de statsfinansiella åtagandena.

Annons
Annons
Annons