X
Annons
X

”Pensionsförslaget bygger på Thalers idéer”

Jag tycker att det är kul att AP7 stödjer förslagen som gör det enklare för spararna att välja fonder, där Richard Thaler varit bollplank. Men den mer komplicerade diskussionen handlar om huvudmannaskapet för premiepensionen, skriver Stefan Lundbergh, ansvarig för pensionsgruppens förstudie, i en replik.

Vi föreslår en trygg valarkitektur anpassad till hur individer faktiskt gör val i praktiken, skriver Stefan Lundbergh.Till höger Richard H Thaler vid University of Chicago som tilldelas Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2017, för sitt bidrag till beteendeekonomin.
Vi föreslår en trygg valarkitektur anpassad till hur individer faktiskt gör val i praktiken, skriver Stefan Lundbergh.Till höger Richard H Thaler vid University of Chicago som tilldelas Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2017, för sitt bidrag till beteendeekonomin. Foto: Marco De Swart, Paul Beaty/AP

Det är mycket glädjande att Richard Thaler fick årets Nobelpris i ekonomi, speciellt eftersom "behavioural economics" är ett av två centrala resonemang i förstudien om premiepensionen. Det andra centrala resonemanget handlar om tydlig ägarstyrning, huvudmannaskap och delegering.

Vi föreslår en trygg valarkitektur anpassad till hur individer faktiskt gör val i praktiken, skriver Stefan Lundbergh.Till höger Richard H Thaler vid University of Chicago som tilldelas Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2017, för sitt bidrag till beteendeekonomin.

Foto: Marco De Swart, Paul Beaty/AP Bild 1 av 2

Stefan Lundbergh

Foto: Marco De Swart Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X