Annons
X
Annons
X

Pensionsavtalet doldes för styrelsen

Göran Tunhammar och Erland Olauson rundade övriga styrelsen i AMF när man slöt ett nytt pensions-avtal med Christer Elmehagen. Det visar ett internt styrelseprotokoll från mars 2004. Enligt nya uppgifter vägrade också Göran Tunhammar att svara på frågor från andra ledamöter om Elmehagens pensionsavtal.

Foto: SVD/SCANPIX ARKIV

Göran Tunhammar, AMF:s styrelseordförande, och Christer Elmehagen, tidigare vd, har varit vänner i många år. Det var Göran Tunhammar som en gång i tiden var med och rekryterade Christer Elmehagen till ny vd i AMF. Elmehagen var då vice vd i dåvarande SAF och Göran Tunhammar vd i SAF.

När Tunhammar blev ordförande i AMF 2003 tog han också snabbt plats som ordförande i pensionsjättens ersättningskommitté. Det var denna kommitté som under 2003 fick i uppdrag av övriga styrelsen att förhandla fram ett nytt anställningsavtal och pensionsavtal för Christer Elme- hagen. Syftet var att förlänga Elme-hagens kontrakt fram till 2008.

I ersättningskommittén satt förutom Göran Tunhammar också Erland Olauson, dåvarande vice ordförande i LO, och Lennart Nilsson från Svenskt Näringsliv. Men det var inte mycket ledamöterna i AMF:s styrelse fick reda på när det gällde det nya pensionsavtalet till vd:n. SvD Näringsliv har tagit del av det aktuella styrelseprotokollet från mars 2004, där ordförande Göran Tunhammar informerar de andra ledamöterna om överenskommelsen.

Annons
X

Styrelsemötet som ägde rum den 2 mars var ett omfattande möte som tog åtskilliga timmar. Långt ner på dagordning, under punkt 11, ”Övriga frågor”, där styrelsen först gick igenom A) datum för styrelsemöten med mera 2005 och B) styrelseresor, hamnar C) ersättningskommittén.

Där berättar Göran Tunhammar kort och översiktligt att ersättningskommittén har träffat en överenskommelse med vd:n om nya pensionsvillkor i samband med att vd stannar kvar i bolaget fram till och med 2008.

Inga summor eller detaljer nämns. Och ingen debatt förs om villkoren. Punkten dyker upp sent på mötet långt efter att alla viktiga beslutspunkter avklarats.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  ”Allt upplagt för att frågan snabbt ska avklaras”, enligt SvD Näringslivs källor.

  I april, någon månad efter styrelsemötet, återkommer styrelseledamöter ur AMF:s styrelse till Göran Tunhammar och frågar mera specifikt efter summor och villkor.

  Men frågorna bemöts med sura miner. Göran Tunhammar undrar i ett svar om man ifrågasätter ersättningskommitténs arbete. Något svar på själva frågan om pensionsavtalet ger inte Göran Tunhammar vid tillfället. Allt framgår av den dokumentation SvD Näringsliv läst.

  Den allmänna uppfattningen hos flera styrelseledamöter var att det nya pensionsavtalet skulle vara premiebestämt och ge cirka 25–40 procent av lönen. Nästan alla andra vd-villkor i branschen hade vid den tiden det upplägget. Nu blev det i stället fyra–fem år där pensionskostnaderna för AMF landade på cirka 200 procent av Christer Elmehagens lön.

  Göran Tunhammar bekräftar för SvD Näringsliv att frågan om Christer Elmehagens pension kom långt ner på dagordningen på styrelsemötet i mars 2004.

  –Ja, det är riktigt. Men man ska komma ihåg att bakgrunden till det var den extra bolagsstämman hösten 2003. Stämman hade fattat beslut om att frågor om ersättningar och andra villkor rörande vd skulle inte bara beredas utan också beslutas av en särskild ersättningskommitté.

  Eftersom bolagsstämman hade lagt uppdraget på ersättningskommittén tyckte Göran Tunhammar att det räckte med en kort rapport till styrelsen.

  Han minns inte om någon ledamot hade frågor om Christer Elmehagens pension efter mötet.

  –Nej, det kommer jag uppriktigt sagt inte ihåg. Det är faktiskt drygt fem år sedan nu.

  Är det vanligt att du får frågor efter styrelsemötena?

  –Nej, vi har ganska långa styrelsemöten i AMF och de brukar vara tre timmar så det brukar inte vara så att man snackar om grejor efteråt utan man tar dem under respektive punkt.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: SVD/SCANPIX ARKIV Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X