Pensionsavtal klart för teatrar

Äntligen ser pensionsfrågan för landets teatrar och övriga scener ut att vara löst. Regeringen, miljöpartiet och vänsterpartiet har gemensamt gjort upp om att pensionspremierna ska frysas på nuvarande nivå i avvaktan på 2005 års vårbudget, då särskilda medel kommer att skjutas till.

Under strecket
Publicerad
Annons

Med vårens tilläggsanslag betalar staten 90 procent av pensionspremiekostnaden, och enligt uppgörelsen ska ramanslagen till utbildningsdepartementet höjas i nästa års höstbudget för att täcka kostnaderna permanent. De återstående tio procenten får dock teatrarna själva stå för.

En del problem är emellertid fortfarande olösta, bland annat den så kallade karriärväxlingen för yrkesgrupper med låg pensionsålder, som dansare och sångare. Den frågan vill regeringen komma till rätta med i fortsatta överläggningar med de berörda parterna.
– Med de förstärkningar som nu aviseras räknar regeringen med att övergången till försäkringstekniska pensionspremier som påbörjades 2001 är slutligt reglerad och att de berörda institutionerna därefter själva ska bära premiekostnaderna för sin personal, säger den tillförordnade kulturministern och blivande finansministern Pär Nuder i ett pressmeddelande.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons