Pensioneringar hotar svensk radonmätning

Radonverksamheten vid Statens strålskyddsinstitut är hotad. Pensionsavgångar kan leda till att svensk kompetens på detta område går förlorad. Det skulle i så fall göra det mycket svårare att nå riksdagens mål för sänkta radonvärden i bostäder.

Under strecket
Publicerad
Annons

Sverige anses som något av ett föregångsland när det gäller radonsanering och radonmätning. Svenska företag i radonbranschen har börjat etablera sig utomlands.

Bakgrunden är att Sverige har världens näst högsta genomsnittliga radonhalt, endast Finland har högre.
Men för att mätresultaten från dessa företag ska vara tillförlitliga krävs att mätsystemen kalibreras regelbundet. Alla sådana inställningar görs sedan länge av Statens strålskyddsinstitut, SSI.
Men i en skrivelse till näringsdepartementet varnar nu SSI för att arbetet endast kan bedrivas med godtagbar kvalitet i några år till.

Annons
Annons
Annons