Annons
X
Annons
X

”Pensioner måste stå för trygghet”

Social­försäkringen är ett offentligt skyddsnät för medborgarna där staten har ett långtgående ansvar. Därför kan det ifråga­sättas om någon del av social­försäkringen ska privatiseras. Om den statliga pensionen privatiseras, varför då inte exempelvis sjukförsäkring och föräldraförsäkring? Det skriver före detta premiepensionsutredaren Stefan Engström.

Anmälningarna mot PPM-bolagen
Pensionsgruppen och remissvaren tenderar att ha alltför närsynt angreppssätt på pensionsfrågorna. Det innebär ett kontinuerligt lappande och lagande av pensionssystemet, skriver Stefan Engström.
Pensionsgruppen och remissvaren tenderar att ha alltför närsynt angreppssätt på pensionsfrågorna. Det innebär ett kontinuerligt lappande och lagande av pensionssystemet, skriver Stefan Engström. Foto: Pensionsmyndigheten

DEBATT | PPM

Premiepensionen är återigen aktuell då remissvaren på utredningen ”Fokus premiepensionen, SOU 2016:61” kommit in. Den syftade till att utveckla och förbättra de övergripande förslagen i utredningen ”Vägval för premiepensionen, Ds 2013:35” som jag hade huvudansvaret för. I debattartikeln ”Ta helhetsgrepp på pensionerna” i SvD den 18 september 2013 summerade jag slutsatserna av min utredning som på många sätt innebar att Pensionsgruppen måste besluta om tydliga mål och prioriteringar för att styra politiken rätt. Utan mål och prioriteringar kastas man fram och tillbaka av lobbygrupper vilket lett till en närsynt problemhantering. 

På senare tid har vi återkommande fått läsa i medierna om pensionssparare som luras av ohederliga aktörer och om premiepension som inte går till pensionärer utan istället hamnar i fickorna på finansbranschen. Det var inte syftet med systemet.

Pensionsgruppen måste nu samla sig och lösa uppenbara problem utan ett närsynt arbete. Valfriheten var en vacker tanke och skulle fungera som man trodde med kunniga och intresserade väljare. 20 års erfarenhet, forskning och utveckling av samhället visar att de förutsättningar som systemet byggde på när det sjösattes inte längre gäller. En tydlig konsekvens av detta är att valfriheten fått ett högt pris i form av höga kostnader, läckage i systemet och för många en ­onödigt låg pension. Det går inte att sticka huvudet i sanden och låta bli att ta ansvar för det tvångs­sparande man trycker ut på människor som i stor utsträckning inte kan eller vill välja.

Annons
X

Det duger heller inte längre att utredningar av pensionssystemet ­endast leder till nya utredningar i stället för att lösa viktiga samhällsutmaningar. Problemen växer med tiden de förblir olösta. Pensionsgruppen kan inte låta sig styras av ekonomiskt starka särintressen utan måste lösa problemen utifrån medborgarnas bästa. 

Pensionsgruppen står nu inför ett vägval. 1) Ett evigt lappande och lagande med hyllmeter av utredningar. Eller 2) Ta rejäla kliv tillbaka, lyft blicken och ta ansvar för helheten och spararna utifrån dagens kunskap och erfarenheter. 

Nyckeln till framgång ligger i att hitta en gemensam politisk värdegrund med tydliga mål och prioriteringar som kan skapa maximal nytta. Viktiga frågor är: Vad är socialförsäkring? För vem tillhanda­hålls socialförsäkringen? För de flesta är socialförsäkringen ett offentligt skyddsnät för medborgarna. Det är också självklart att staten har ett långtgående ansvar för det som definieras som socialförsäkring i kontraktet med medborgarna.

Mot bakgrund av statens åtagande kan det ifrågasättas om någon del av socialförsäkringen ska privatiseras. I stället handlar det om att definiera nivån på statens åtagande. Samhällsekonomisk effektivitet är viktigt för alla delar av socialförsäkringen vilket innebär att man måste maximera nyttan för medborgarkollektivet med hänsyn till skattebetalarna. Pensionssystemet kan inte vara ett undantag från dessa effektivitetskrav. I stället bör alla stordriftsfördelar som staten kan tillgodogöra sig genom sin storlek noga utvärderas samt hur säkerhet och kvalitet i leveransen säkerställs.

Pensionsgruppen kan inte låta sig styras av ekonomiskt starka särintressen.

Om man landar i att delar av socialförsäkringen ska privatiseras, i det här fallet statlig pension, och man finner det lämpligt att individen får bära ansvaret för säkerhet och kvalitet i leveransen måste en kontrollfråga ställas. Varför ska inte andra delar av socialförsäkringen också privatiseras? Det vill säga om den statliga pensionen privatiseras, varför ska då exempelvis inte föräldraförsäkring och sjukförsäkring privatiseras? Synpunkter om att pensionssystemet är viktigt för finansbranschen är svåra att förstå, målgruppen för socialförsäkringen måste vara medborgarna. 

Pensionsgruppen och remissvaren tenderar att ha alltför närsynt angreppssätt på pensionsfrågorna. Det innebär ett kontinuerligt lappande och lagande av pensionssystemet och en huvudfråga har nu kommit att handla om man i premiepensionen skall införa bekräftelseval. I remissvaren från Pensionsmyndigheten och Finansinspektionen framgår att man har börjat inse att bristerna i systemet kräver ett större omtag, men enligt min uppfattning måste man lyfta blicken betydligt mer.

Om den statliga pensionen skall ses som en del av socialförsäkringen måste den utvärderas utifrån ett långsiktigt perspektiv. Det innebär att man måste ta av skygglapparna och bland annat beakta de fördelningsaspekter den ger upphov till, både inom generationer och mellan generationer. Dagens samhälle och ekonomiska politik innebär en snabbt tilltagande koncentration av inkomster och förmögenhet. Det är därför anmärkningsvärt och ologiskt att man från politiskt håll väljer att utforma en socialförsäkringspolitik som syftar till att förstärka inkomst- och förmögenhetskoncentrationen i samhället.

Grundprincipen för socialförsäkringen är att vara en grundtrygghet för medborgarna. 

Stefan Engström

ekonomie doktor i finansiell ekonomi, fd premiepensionsutredare

Stefan Engström Foto: Privat
Annons
Annons
X

Pensionsgruppen och remissvaren tenderar att ha alltför närsynt angreppssätt på pensionsfrågorna. Det innebär ett kontinuerligt lappande och lagande av pensionssystemet, skriver Stefan Engström.

Foto: Pensionsmyndigheten Bild 1 av 2

Stefan Engström

Foto: Privat Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X